Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Sukces XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS 2022 w Gdańsku – relacja z I dnia

Sukces XXIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS 2022 w Gdańsku – relacja z I dnia

W dniach 18-20 maja 2022 roku w Gdańsku w hotelu Mercure Stare Miasto po raz dwudziesty trzeci odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS). Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń branży sokowej, podczas którego jej uczestnicy mogli wymienić się branżową wiedzą i doświadczeniem. Tematem Sympozjum była „Bieżące wyzwania branży sokowniczej”.

Sympozjum honorowym patronatem objął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Patronatem honorowym objęły również Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB oraz Instytut Ogrodnictwa-PIB.

Poniżej szczegółowa relacja.

Sala

W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób, będących przedstawicielami przemysłu, nauki i mediów. Pojawili się również liczni goście z zagranicy z krajów takich jak Austria, Niemcy, Turcja, Holandia, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Brazylia i Stany Zjednoczone Ameryki. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne dla chętnych uczestników.

Jako prelegenci zaproszeni zostali wybitni eksperci z branży oraz przedstawiciele licznych instytucji naukowych i uczelni wyższych: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Instytutu Ogrodnictwa-PIB, Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN), Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – PIB, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego-PIB w Warszawie oraz Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi.

Głównym Sponsorem tegorocznego sympozjum KUPS była firma Flottweg Polska Sp. z o.o.  Sponsorem była firma GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o. Natomiast partnerami branżowymi wydarzenia byli: Bucher Unipektin AG,  Luneos Sp. z o.o., Ruland Engineering & Consulting Sp. z o. o., Schoeller Allibert Sp. z o.o., Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o., Symrise Sp. z o.o., Vimax Małgorzata Rogiewicz oraz Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” Sp. z o.o.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: AgroIndustry, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Kierunek Spożywczy, kierunekspozywczy.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, portalspożywczy.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Sad Nowoczesny, sadyogrody.pl, sad24.pl, warzywa.pl.

Produkty sokownicze, które nadały branżowy charakter wydarzeniu, dostarczyły firmy: Bewa Sp. z o.o., Biurkom-Flampol Sp. z o.o., Hortex Sp. z o.o., KGH Polska Sp. z o.o., REAL S.A., Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp.k. oraz Viands Sp. z o.o.

Podczas tegorocznego Sympozjum odbyło się 23 prelekcje, w trzech blokach tematycznych

  • Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji;
  • Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży;
  • Doniesienia naukowe i techniczne.
Julian Pawlak
Julian Pawlak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia KUPS

Prezes Zarządu KUPS Julian Pawlak oficjalnie zainaugurował XXIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS, przywitał zgromadzonych uczestników oraz przedstawił gości zaproszonych z instytucji państwowych, organizacji producenckich oraz instytucji naukowych. Zaprezentował również krótką prezentację podsumowującą trudny czas pandemii oraz problemy, które pojawiły się przed branżą sokowniczą oraz wyzwania w nadchodzącym sezonie.  Przybliżył również krótko aktywności Stowarzyszenia KUPS.

Po wstępie rozpoczął się pierwszy blok tematyczny „Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji”.

Alicia Hernandez
Alicia Hernandez, Radca Rolny U.S. Embassy in Poland

Alicia Hernandez Radca Rolny z Ambasady USA w Polsce zaprezentowała rynek zagęszczonego soku jabłkowego oraz uwarunkowania jego eksportu do USA. USA jest drugim po Chinach największym producentem jabłek na świecie. USA są jednym ze światowych liderów w produkcji koncentratu jabłkowego, należą również do największych światowych importerów tego produktu. Głównym dostawcą koncentratu jabłkowego na rynek amerykański są Chiny, jednakże wahania w handlu koncentratem jabłkowym pomiędzy obydwoma krajami tworzą okazję wejścia na rynek amerykański dla nowych graczy. W 2021 roku Polska wyeksportowała 13,000 MT koncentratu jabłkowego.

Peter McCrossan
Peter McCrossan, Trade Officer British Embassy Warsaw

Następnie odtworzono nagranie dr Petera McCrossana Trade Officer z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, w którym przedstawił zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone po dniu 31 grudnia 2020 roku, gdy Wielka Brytania opuściła jednolity rynek Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, w jaki sposób przygotować i dostosować się w celu kontynuowania wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Zapowiedział również kolejne zmiany w tym zakresie, które planowane są jeszcze w 2022 roku.

Bożena Nosecka
Dr hab Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ-PIB

Prezentację na temat rynku soków zagęszczonych w Polsce wygłosiła dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ (współautorstwo Anna Bugała) z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. W prezentacji przybliżona została krótko wartość i struktura produkcji na przestrzeni ostatnich lat. Produkcja wykazuje silne wahania spowodowane zmiennością podaży jabłek do przetwórstwa. 

Wzrost zbiorów owoców w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego spowodował zwiększenie podaży surowca do zakładów przetwórczych, w tym produkujących soki zagęszczone. Ze względu na zahamowanie eksportu wynikające z wprowadzenia przez Białoruś (od 1 stycznia 2022 roku) embarga na przywóz większości artykułów rolno-spożywczych z wielu krajów, w tym z krajów UE, oraz agresję Rosji na Ukrainę, podaż owoców do przetwórstwa wzrosła, Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego wytwarzanego z krajowego surowca przekroczy znacznie 300 tys. ton, wobec 195 tys. ton w sezonie 2020/21. Łączna produkcja soków wiśniowych i produkowanych z owoców jagodowych wzrośnie z 35,5 do 40 tys. ton. Utrzymuje się tendencja wzrostowa, przeznaczonych w dużym stopniu na eksport nieskoncentrowanych soków jabłkowych (NFC).

Mariusz Dziwulski
Dr Mariusz Dziwulski, PKO Bank Polski

Po przerwie sokowej rynek zagęszczonych soków cytrusowych przedstawił dr Mariusz Dziwulski z PKO Bank Polski. Konsumpcja soków cytrusowych na świecie znajduje się w tendencji spadkowej. Pandemia COVID-19 pogłębiła spadki. Wartość światowego rynku soku pomarańczowego w 2020 zmalała o blisko 10% r/r. głównie w wyniku mniejszej sprzedaży w sektorze HoReCa. Mimo zmniejszonego popytu, światowy bilans soku pomarańczowego pozostaje wciąż napięty. Dwa ostatnie sezony odznaczały się niską produkcją, głównie w Brazylii, która doprowadziła do znaczącego uszczuplenia zapasów na świecie.

Piotr Niedziela
Piotr Niedziela, Döhler Sp. z o.o

Piotr Niedziela z Döhler Sp. z o.o zaprezentował w ujęciu globalnych rynków towarowych czynniki wpływające na transakcje wymiany zagęszczonych soków owocowych. Są to przede wszystkim czynniki o charakterze ekonomicznym/„obiektywnym” (skala produkcji, know-how, kapitał) oraz bariery o charakterze regulacyjnym/„blokującym” (poziom ceł oraz ograniczenia formalno-prawne). Każde przesunięcie krzywych popytu oraz podaży, ustala nowe warunki wymiany rynkowej uwzględniając lokalizację geograficzną, strumienie przepływu towarów a nawet zmiany technologii.

Dyskusja panelowa
Piotr Podoba Döhler Sp. z o.o, Wojciech Kępiński Wild Flavors Polska Sp. z o.o., Grzegorz Rykaczewski Santander Bank Polski, Joanna Trybus Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Roman Kopach Vertograd Juice

Po zakończeniu pierwszego bloku tematycznego odbyła się dyskusja panelowa na temat „Wpływ unijnych i krajowych regulacji prawnych na perspektywę rozwoju branży sokowniczej w Polsce” moderowana przez Piotra Podoba (Döhler Sp. z o.o). W dyskusji wzięli udział Joanna Trybus (MRiRW), Wojciech Kępiński (Wild Flavors Sp. z o.o.), Grzegorz Rykaczewski (Santander Bank Polski) i Roman Kopach (Vertograd Juice.). Podczas panelu poruszone zostały najbardziej aktualne tematy dotyczyczące obecnej sytuacji na rynku – nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów jabłek oraz inicjatywę Stowarzyszenia KUPS propogowania idei sadów sokowych.

Po uroczystej kolacji odbył się recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza przy akompaniamencie kwartetu skrzypcowego.  

Zdjęcia umieszczone dzięki uprzejmości Redakcji AgroIndustry, Hasło Ogrodnicze oraz Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.