Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Świętowaliśmy Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

Świętowaliśmy Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

W dniach 17-19 maja 2023 roku w Double Three by Hilton w Warszawie, odbyło się już po raz XXIV Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem było to szczególne wydarzenie, gdyż właśnie w tym roku Stowarzyszenie KUPS obchodzi swój Jubileusz 30-lecia. Licznie przybyli Goście, oprócz uczestnictwa w Sympozjum chcieli również celebrować obchody Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia KUPS.

Zaszczycili swoją obecnością w Jubileuszu KUPS m.in.: Minister Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu MRiRW, Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący KRiRW, Poseł Jan Duda, Minister Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor JHARS, prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor IO-PIB, dr inż. Sylwia Łaba, Dyrektor IERiGŻ-PIB, prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Dyrektor IBPRS-PIB oraz dr Witold Boguta Przewodniczący KZGPOiW, Marek Marzec, Prezes Zarządu Głównego SITSpoż., Marian Sikora, Przewodniczący Rady FBZPR, Krzysztof Czarnecki, Wiceprezes ZS RP, Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP i wielu innych Gości.

W uroczystościach uczestniczyło około 250 osób, a wśród nich przedstawiciele przemysłu, polityki, nauki i mediów. O wysokim prestiżu i międzynarodowym charakterze tego spotkania świadczy fakt, że swoich reprezentantów zgłosiły firmy i instytucje z 10 krajów (Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Niderlandy, Mołdawia, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Ukraina).

Uroczystego otwarcia sympozjum oraz Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 17 maja 2023 roku dokonał prezes KUPS Julian Pawlak oraz krótko przedstawił historię powstania i aktywność Stowarzyszenia KUPS, jak również wiceprezes Piotr Podoba, który przedstawił trendy zagęszczonych soków owocowych na przestrzeni 30  lat.  Dodatkowo dr Krzysztof Pawiński z Grupy Maspex podzielił się wizją przyszłości w rolnictwie oraz możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Jubileusz 30-lecia KUPS był również okazją do uhonorowania przedstawicieli branży sokowniczej.

Minister Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Złoty Krzyż Zasługi pani dr hab. Bożenie Noseckiej, prof. IERiGŻ PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB)  i panu Piotrowi Podobie (Döhler Sp. z o.o.) oraz Srebrny Krzyż Zasługi pani dr inż. Sylwii Skąpskiej (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB) i panu dr Dariuszowi Lizakowi (Hortex Sp. z o.o.). Poinformowano również, że z uwag na rangę odznaczenia, Prezydent RP uroczyście wręczy w późniejszym terminie Krzyż Kawalerski Orderu Ogrodzenia Polski panu dr Krzysztofowi Pawińskiemu (Grupa Maspex).

Minister Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu uhonorował również odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa”: pana Cezarego Bernata (Fortuna Sp. z o.o.), pana Waldemara Gawłowskiego (KGH Polska Sp. z o.o.), pana Mariana Guza (ZPO Sambor Sp. z o.o.), pana Tomasza Iżewskiego (Warwin S.A.), pana Jacka Krystoforskiego (Biurkom-Flampol Sp. z o.o.), pana dr hab. inż. Krystiana Marszałka, prof. IBPRS-PIB (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB), panią dr hab. inż. Monikę Mieszczakowską-Frąc, prof. IO-PIB (Instytut Ogrodnictwa), pana dr Dariusza Lizaka (Hortex Sp. z o.o.), pana Roberta Pierścińskiego (Dreher Polska Sp. z o.o.), panią Grażynę Rychter, (Hortex Sp. z o.o.), panią Annę Sobotę (Fructa Napoje Sp. z o.o.) i pana Rafała Stępniewskiego (ARED Rafał Stępniewski i Dagmara Sanchez Lopez Sp.J.).

Podziękowania oraz Jubileuszowe Statuetki KUPS dla osób wybitnie zasłużonych dla branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia z rąk Zarządu KUPS otrzymali: pan prof. nadzw. dr inż. Janusz Berdowski, pan Andrzej Gajowniczek (REAL S.A.), pan Waldemar Gawłowski (KGH Polska Sp. z o.o.), pan Jan Golonka (Owoc Łącki Koncentraty Sp. z o.o.), pan Michał Górniak (Gomar Pińczów Sp. z o.o.), pan dr Dariusz Lizak (Hortex Sp. z o.o.), pani dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB), pan dr Krzysztof Pawiński (Grupa Maspex), pan prof. dr hab. Witold Płocharski, pani Maria Przegalińska (Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny), pan Andrzej Rowicki, pani dr inż. Sylwia Skąpska (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB), pan Piotr Trojanowicz (Agro-Trade), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ręce pana Ministra Janusza Kowalskiego i  pani Dyrektor Joanny Trybus oraz pan Piotr Podoba (Döhler Sp. z o.o.), pani dr inż. Barbara Groele (Stowarzyszenie KUPS) i pan Julian Pawlak (Stowarzyszenie KUPS).

Gratulacje z okazji Jubileuszu 30-lecia na ręce Zarządu KUPS przekazali Senator Jerzy Chrościkowski (Przewodniczący senackiej KRiRW), Poseł Jan Duda, Minister Przemysław Rzodkiewicz (Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), prof. dr hab. Dorota Konopacka (Dyrektor Instytut Ogrodnictwa – PIB), dr inż. Sylwia Łaba (Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB), prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel (Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB), Marek Marzec (Przewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż.), Krzysztof Czarnecki (Wiceprezes Związku Sadowników RP). Dodatkowo w formie pisemnej gratulacje przesłali: Krzysztof Jurgiel (Poseł do Parlamentu Europejskiego), Krzysztof Saczka (Główny Inspektor Sanitarny), prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Dyrektor Instytut Nauk o Żywności SGGW) oraz prof. nadzw. dr inż. Janusz Berdowski (członek honorowy KUPS).

Na zakończenie uroczystych obchodów w pierwszym dniu Jubileuszu 30-lecia czekała na Gości niespodzianka, którą był koncert zespołu Zakopower. Wszystkimi Gościom bardzo podobał się koncert, a zabawa z DJ trwała do późnych godzin nocnych.

W drugim dniu spotkania 18 maja 2023 roku rozpoczęła się merytoryczna część XXIV Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków.

Obchody Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków i XXIV Międzynarodowe Sympozjum KUPS wsparli liczni sponsorzy, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na XXV Międzynarodowe Sympozjum KUPS w maju 2024 roku.