Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Szkolenie KUPS „Społeczna odpowiedzialność biznesu w rolnictwie i przetwórstwie owocowo – warzywnym. Sustainability – rolnictwo zrównoważone”, 14-15.09.2016 r. Nowa Olszewica

Szkolenie KUPS „Społeczna odpowiedzialność biznesu w rolnictwie i przetwórstwie owocowo – warzywnym. Sustainability – rolnictwo zrównoważone”, 14-15.09.2016 r. Nowa Olszewica

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie połączone z warsztatami pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w rolnictwie i przetwórstwie owocowo – warzywnym. Sustainability – rolnictwo zrównoważone”, które odbędzie się w dn. 14-15 września 2016 r. w hotelu Riviera pod Warszawą (Nowa Olszewica).

Szkolenie poświęcone będzie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), tj. odpowiedzialnej działalności gospodarczej na dynamicznie rozwijających się rynkach w kierunku zrównoważonego rozwoju pozwalającego na równoczesną realizację celów społecznych, ekonomicznych i  środowiskowych, jak również omówieniu sustainability czyli rolnictwa zrównoważonego z zakresu standardów i wymagań odnośnie surowców do produkcji soków.

Dynamicznie rosnąca produkcja i konsumpcja wywierają coraz ważniejszy wpływ na środowisko. Tymczasem wśród polskich przedsiębiorców z branży sokowniczej wciąż występuje niski poziom wiedzy w zakresie CSR, jak również niezrozumienie w stosunku do zasadności i innowacyjności koncepcji zrównoważonego rozwoju. W przypadku polskich przedsiębiorstw, w szczególności z sektora małych i średnich firm, działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych nie stanowią kluczowych pozycji w strategiach CSR i rozwoju firmy.

Obserwując dobre praktyki na świecie w zakresie działań CSR wnioskować należy, iż inwestowanie w CSR i zrównoważony rozwój również w Polsce stanowi coraz ważniejszy element w rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności mając na względzie fakt, iż odpowiedzialne i transparentne praktyki nabierają coraz większego znaczenia w  Unii Europejskiej.

Również klienci polskich soków i półproduktów do ich produkcji wymagają stosowania sustainability tj. rolnictwa zrównoważone celem zapewnienia nie tylko bezpiecznych oraz wysokiej jakości produktów rolniczych, ale również ich produkcji w taki sposób, aby chronić i poprawiać stan środowiska naturalnego, społecznego, ekonomicznego, jak również zdrowia i dobrostanu wszystkich wykorzystywanych gatunków.

Powyższe zagadnienia zostaną omówione przez uznanych ekspertów podczas dwudniowego szkolenia połączonego z warsztatami  pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w rolnictwie i przetwórstwie owocowo – warzywnym. Sustainability – rolnictwo zrównoważone”, które odbędzie się w dn. 14-15 września 2016 r. pod Warszawą.

Serdecznie zapraszamy.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania: