Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Warsztaty KUPS “Technologia oraz ocena jakości i autentyczności soków – wybrane zagadnienia” 02.04.2014r., Warszawa

Warsztaty KUPS “Technologia oraz ocena jakości i autentyczności soków – wybrane zagadnienia” 02.04.2014r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach dotyczących uporządkowania wiedzy technologicznej oraz wymagań legislacyjnych produkcji soków owocowych które odbędą się dniu 2 kwietnia 2014r. o godz. 10:30 w Warszawie w budynku IBPRS (sala 9 na parterze) przy ul. Rakowieckiej 36 (budynek Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego). Warsztaty skierowane są do producentów soków.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Technologia produkcji soków jest niezwykle istotna z punktu widzenia otrzymywania wysokiej jakości produktu finalnego. Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne są ważnymi elementami nie tylko przy wprowadzaniu nowych produktów wyrobu gotowego na rynek, ale w kontekście całego procesu produkcji soków.

W obliczu zmienionych przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/WE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą Dyrektywę Rady 2001/112/WE odnosząca się do soków i podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, niezwykle istotne jest  zapoznanie z aktualnymi przepisami i wymaganiami prawnymi.

Prelegenci warsztatów są uznanymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie praktyczne i merytoryczne z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno—Spożywczego oraz Instytutu Ogrodnictwa.

Zgłoszenia przyjmuje do 28 marca 2014r.

Pliki do pobrania: