Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > XXII Międzynarodowe Sympozjum KUPS w Karpaczu

XXII Międzynarodowe Sympozjum KUPS w Karpaczu

W dniach 22-24 maja 2019 roku w Karpaczu w hotelu Gołębiewski po raz dwudziesty drugi odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS). Tematem Sympozjum była „Branża sokownicza dziś i jutro”.

Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 19 prelekcji, w dwóch blokach tematycznych

·         Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji;

·         Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży;

oraz jednym bloku warsztatowym.

Organizowane cyklicznie Sympozjum KUPS jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży sokowniczej. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 220 osób, będących przedstawicielami przemysłu, nauki i mediów. Pojawili się również liczni goście z zagranicy z krajów takich jak Austria, Niemcy, Turcja, Ukraina, Szwajcaria, Holandia, Francja, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Republika Południowej Afryki. Zapewniono tłumaczenie symultaniczne dla chętnych uczestników.

Zaprosiliśmy jako prelegentów przedstawicieli m.in.: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Ogrodnictwa, Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN), Instytutu Żywności i Żywienia, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu czy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Głównym sponsorem tegorocznego sympozjum KUPS była firma PALL Food and Beverage.  Natomiast partnerami branżowymi wydarzenia byli: Alfa Laval Polska Sp. z o. o., Wytwórnia Opakowań Blaszanych “Beczkopol” Sp. z o.o., B&P Engineering, GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o., Informia Polska Sp. z o.o., Ruland Engineering & Consulting Sp. z o. o., Spomasz Zamość S.A. oraz Zamet Budowa Maszyn S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły redakcje: Agro Industry, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Kierunek Spożywczy, kierunekspozywczy.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, ogrodinfo.pl, Polandfruits, portalspożywczy.pl, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Sad Nowoczesny, sadyogrody.pl, Wiadomości Handlowe, Warzywa i Owoce Miękkie.

Podczas uroczystej kolacji w dowód uznania za długoletnią aktywność i wspieranie działalności KUPS wręczono statuetkę panu Janowi Hermansowi, Sekretarzowi Generalnemu Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) w latach 1984-2018.

XXII Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków było świetną okazją do zapoznania się uczestników z aktualną sytuacją na rynku krajowym oraz światowym, poddania analizie stanu obecnego potencjału rynkowego, a także dyskusji zjawisk i zmian legislacyjnych mogących mieć wpływ na rozwój branży soków. Nie do przecenienia były również owocne rozmowy w kuluarach i podczas wieczornych integracyjnych kolacji.  

 Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na kolejne sympozjum KUPS w maju 2020 roku.