Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza I konkurs Nutritech

100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasza I konkurs Nutritech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2022 r, Dyrektor Centrum zatwierdził projekt programu pn. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe programu to:

  1. Wdrożenie opracowanych rozwiązań (produktów prozdrowotnych, planów żywieniowych, procesów, technologii i usług towarzyszących) zmniejszających ryzyko występowania  przewlekłych chorób niezakaźnych (m.in. chorób dietozależnych).
  2. Wdrożenie opracowanych rozwiązań (dieta spersonalizowana, produkty prozdrowotne, narzędzie wspomagające, usługi) skierowanych do osób dotkniętych  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.
  3. Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

  • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Zakłada się, że realizacja Programu będzie polegać na wyborze projektów w  trybie konkursowym, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi w  sposób zapewniający osiągnięcie celów Programu.

Na realizację programu planuje się przeznaczyć budżet w wysokości 200 mln zł, a okres jego realizacji obejmie lata 2022 – 2032 (w tym: organizacja konkursów, realizacja wyłonionych projektów oraz monitoring i analizę ich efektów w okresie trwałości). Program będzie realizowany poprzez dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Działania obejmujące przygotowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce. Katalog typów prac będzie uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Oczekiwany początkowy TRL projektu wynosi 3.

www.gov.pl/ncbr