Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 191,6 mln euro na promocję produktów rolnych

191,6 mln euro na promocję produktów rolnych

Komisja Europejska 14 listopada przyjęła „Roczny program prac na 2019 r.” w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły pozyskać w 2019 roku znaczące środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

W sumie Komisja Europejska zakłada w planie rocznym na 2019 r., dla wszystkich państw członkowskich, współfinansowanie programów w wysokości 191,6 mln euro.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach tego mechanizmu Komisja Europejska planuje ogłosić w styczniu 2019 r.

7 lutego 2019 r. Komisja Europejska zaplanowała dzień informacyjny (Info day), podczas którego będzie można zdobyć informacje oraz spotkać się z potencjalnymi partnerami do realizacji programów multi.

Komisja Europejska przeznacza na programy proste kwotę 100 mln Euro, w tym:

  • 20 mln euro na programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek wewnętrzny (w tym 12 mln euro na systemy jakości, 8 mln euro na programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej),
  • 75 mln euro na programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek krajów trzecich (tj. Chiny i inne wybrane kraje Azji, Kanada, USA, Meksyk i Kolumbia, kraje należące do innych regionów), a także 2,5 mln euro na sektor oliwy z oliwek,
  • 5 mln euro na programy informacyjne i promocyjne wdrażane w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poważnego zakłócenia rynku.
Komisja Europejska przeznacza na programy multi (tj. programy, w których uczestniczy wiele państw) kwotę 91,6 mln euro, w tym:
  • 43,3 mln euro na programy na rynku wewnętrznym (w tym 32,8 mln euro na programy podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej, 8 mln euro na programy promujące spożycie owoców i warzyw, 2,5 mln euro na promocję zrównoważonej produkcji ryżu),
  • 43,3 mln euro na programy przeznaczone na rynek krajów trzecich (w tym 38,3 mln euro na programy promujące spożycie unijnych produktów i 5 mln euro na programy dotyczące wołowiny i/lub cielęciny),
  • 5 mln euro na programy informacyjne i promocyjne wdrażane w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poważnego zakłócenia rynku.
Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 29.11.2018 roku