Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa. PiS przedstawił program dla wsi

4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa. PiS przedstawił program dla wsi

W Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

Polski Ład dla polskiej wsi 7 kluczowych zmian

1.      Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw

2.      Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa

3.      Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników

4.      15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie

5.      Bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach

6.      4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym

7.      Więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej

– Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi. Jesteśmy dumni z tego zaszczytu – podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu.

Wicepremier zwrócił również uwagę na zbyt dużą rozbieżność pomiędzy cenami płaconymi rolnikom, a cenami produktów oferowanych konsumentom. Przypomniał ponadto o wprowadzonych ułatwieniach dla rolników w rolniczym handlu detalicznym, a także poinformował o kolejnych inicjatywach pozwalających na eliminowanie zbyt dużej liczby pośredników. Zapowiedział odbudowę pogłowia trzody chlewnej oraz walkę z ASF. Zwrócił przy tym uwagę na znajdujący się w Sejmie nowy projekt ustawy o prawie łowieckim, który powinien przyczynić się do skuteczniejszej walki z populacją dzików, a także ułatwić rolnikom uzyskiwanie odszkodowań za szkody łowieckie. Odszkodowania te będzie rolnikom wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Będzie utworzony Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych – zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński i dodał, że w budżecie zagwarantowane zostały na ten cel 3 mld złotych.

Wicepremier poinformował również o wzroście wsparcia bezpośredniego dla małych gospodarstw, dla rodzinnych gospodarstw rolnych, które będą mogły uzyskać dopłaty bezpośrednie większe niż średnia europejska.

Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do czasów bezwzględnej transformacji lat 90-tych podkreślił, że polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale Polska nie zawsze była wierna polskiej wsi. Zapowiedział programy wspierające tereny popegeerowskie, na które będą kierowane środki i inwestycje.

Szef rządu zapewnił, że każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć dostanie dopłatę od państwa w maksymalnej, możliwej wysokości, na jaką pozwala prawo unijne.

Premier przypomniał także, że w ramach nowych rozwiązań rolnik przechodząc na emeryturę nie będzie musiał zbywać gospodarstwa.

– W ramach tych zmian, które przedstawiamy likwidujemy też obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2 – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda stwierdził, że problemy na polskiej wsi można podzielić na dwa główne problemy – mała opłacalność i duża liczba pośredników.

Minister zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu rolnicy będą mieli szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

– Ponad 97 procent rolników w Polsce będzie miało wyższe dopłaty – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Na odbudowę polskiego przetwórstwa przeznaczamy 4,5 mld złotych – zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

– Po raz pierwszy w przyszłym roku będzie nowy ubezpieczyciel dla rolników. Na dopłaty do ubezpieczeń przygotowaliśmy 1,4 mld złotych – poinformował minister Grzegorz Puda.

Minister powiedział ponadto o przygotowywanych zmianach legislacyjnych, które zabezpieczą produkcję rolną i możliwość wykonywania prac polowych w różnych porach dnia i nocy.

Kolejnym wsparciem będzie bon edukacyjny dla młodych ludzi z obszarów wiejskich. Będą także rozbudowywane szkoły, przedszkola i żłobki.

– Chcemy, aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z wsią i rolnictwem – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył także rolę małych i średnich gospodarstw rolnych, które dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale również dbają o zachowanie tradycji i zwyczajów.

– Polska wieś będzie wzorem dla innych krajów – zapewnił minister Grzegorz Puda.

Uczestniczący w dzisiejszej uroczystości komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dziękował wszystkim polskim rolnikom, którzy wnieśli wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, ale też i w Europie.

Komisarz podkreślił, że polskie propozycje zaprezentowane w Polskim Ładzie dla polskiej wsi bardzo dobrze wpisują się w kierunek zmian zaproponowanych w Unii Europejskiej.

Komisarz zwrócił uwagę, że właśnie takie rolnictwo, jakie jest w okolicach Przysuchy jest rolnictwem rozwijającym się w zgodzie z naturą.

– Wszystko co proponujemy to dobrowolne programy. Nikt nikogo do niczego nie będzie zmuszał – zapewnił komisarz Janusz Wojciechowski w kontekście unijnego Zielonego Ładu.

Komisarz przyznał, że do tej pory wieś była dyskryminowana, ale w nowej perspektywie to się zmieni i będzie ściśle monitorowane.

– Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo – zwrócił uwagę unijny komisarz i z uznaniem podkreślił, że polski program Krowa+ jest doskonałym programem, który stał się wzorcowym.

Komisarz zapewnił, że czyni wszystko co możliwe, aby wszystkie kraje były traktowane równo i sprawiedliwie, zgodnie z traktatowymi zapisami.

Realizacja wszystkich przedstawionych dziś działań przybliża nas do głównego celu jakim jest wyrównanie poziomów życia na wsi i w mieście, aby miejsce zamieszkania nie było barierą do realizowania własnych zamierzeń i osobistej drogi rozwoju.

www.e-sadownictwo.pl