Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 58 mln euro na wdrażanie innowacji w sektorze rolnym

58 mln euro na wdrażanie innowacji w sektorze rolnym

PAP

W tym roku uruchomiony zostanie nabór wniosków na działanie “Współpraca” w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, chodzi o ułatwienia we wdrażaniu innowacji w rolnictwie – poinformował resort rolnictwa. Na ten cel przeznaczono ok. 58 mln euro.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że w okresie realizacji Programu, do 2020 r., wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI). Przewidziany jest na ten cel budżet w wysokości 57,9 mln euro. Pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 r. Przyjmować je będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Działanie „Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych. Chodzi o zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego – wyjaśnia resort.
 
Z działania tego mogą skorzystać grupy EPI, a więc grupy utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów), przedsiębiorców, doradców. Jej członkami mogą też być inne podmioty, niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.
 
Projekty opracowane przez grupy EPI mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań, w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi. Przykładowo mogą to być projekty dotyczące opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa: np. owoców i warzyw, mięsa, mleka, nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania, mogą też dotyczyć ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.
 
Beneficjenci mogą liczyć na zwrot 100 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących; 90 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem prac badawczych, związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji; oraz 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.
 

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 mln zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 proc. kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą wynosić dodatkowo maksymalnie 2 mln zł (20 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 17.02.2017 roku