Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 6,7 mln zł wsparcia otrzymały Grupy Producentów owoców i warzyw

6,7 mln zł wsparcia otrzymały Grupy Producentów owoców i warzyw

IERGiŻ/www.sadyiogrody.pl

Z pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw do 24 października 2014 r. skorzystało 312 podmiotów, którym wypłacono 6 734 mln zł, z tego: 6 445 mln zł przeznaczono na pokrycie części kosztów kwalifikowanych ujętych w zatwierdzonych planach dochodzenia do uznania, a 289 mln zł – na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej.

Z kolei z pomocy finansowej (16,7 mln zł) na dofinansowanie funduszu operacyjnego do 24 października 2014 r. skorzystało 9 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, realizujących programy operacyjne od 2005 r.

W Polsce funkcjonują 173 wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw (GP) oraz 139 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw (OP). Liczba członków zrzeszona w GP i OP wynosi 7 227 członków, z tego: 2 611 należało do GP, a 4 616 – do OP.

Źródło: www.sadyiogrody.pl z dnia 31.12.2014 roku