Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > 70% pracowników z Ukrainy chce wrócić do Polski

70% pracowników z Ukrainy chce wrócić do Polski

Epidemia koronawirusa spowodowała, że z polskiego rynku pracy zniknęła znaczna część pracowników z Ukrainy. Według najnowszego raportu OTTO Work Force, 39% Ukraińców opuściło Polskę z powodu utraty pracy, a 36% z niewiedzy co przyniosą kolejne dni. 70% badanych Ukraińców wskazało, że chce wrócić do Polski w najbliższym czasie.

CAŁY RAPORT DO POBRANIA – https://cloud.ottoworkforce.pl/index.php/s/WgfwyKTrfgScbJg

Pandemia Covid-19 diametralnie zmieniła obraz polskiego rynku pracy, na którym jeszcze kilka miesięcy temu ważną grupę stanowili obywatele Ukrainy. Według  statystyk przedstawionych przez Straż Graniczną, z powodu pandemii z Polski wyjechało ponad 235 tys. obywateli Ukrainy.  Dane te dotyczą okresu od 15 marca, czyli dnia “zamknięcia” granic, do 15 maja. Nie wszystkie  te osoby to pracownicy, którzy opuścili polski rynek pracy. W tej grupie znaleźli się także obywatele, dla których Polska była tylko krajem tranzytowym.

39% Ukraińców straciło pracę w Polsce

Według najnowszego badania OTTO Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 byłych pracowników tymczasowych z Ukrainy, główne powody powrotu do ojczyzny to utrata pracy (39%) oraz niewiedza co przyniosą najbliższe dni, tygodnie (36%). Kolejnym czynnikiem często wskazywanym przez ankietowanych jest sugerowanie się opiniami znajomych, którzy postanowili wrócić na Ukrainę.

“Znaczna część Ukraińców zatrudnionych jest na rynku pracy tymczasowej, a ten w czasie zamrożenia gospodarki zanotował drastyczny spadek zapotrzebowania na personel. Dlatego jedną z głównym przyczyn wyjazdu Ukraińców z Polski była utrata pracy. Obecnie, kiedy firmy wracają do normalnego trybu działania i odbudowują swoją pozycję ponownie pojawia się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Jednak miejsce Ukraińców zajmują pracownicy z Polski, których dostępność jest wyższa niż przed pandemią, w wyniku której wiele miejsc pracy zostało zredukowanych” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

70% Ukraińców chce wrócić do Polski

Co drugi pracownik, 52%, po powrocie na Ukrainę znalazł zatrudnienie na rodzimym rynku pracy. Spośród badanych 33% wskazało, że nie udało im się podjąć pracy na Ukrainie, a 15% przyznało, że nie szukało jeszcze zatrudnienia w kraju ojczystym. Mimo tego, aż 70% pracowników z Ukrainy rozważa powrót do Polski w najbliższym czasie.

Spośród Ukraińców, którzy rozważają powrót do Polski 43% chce przyjechać w ciągu najbliższych miesięcy. 17%  badanych planuje wrócić w ciągu najbliższych tygodni, 14% jak najszybciej.

Niemal połowa pracowników z Ukrainy jest gotowa na kwarantannę

W związku z epidemią Covid-19 cudzoziemców, spoza Unii Europejskiej, przekraczających polską granicę nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Pracownicy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają teraz do pracy muszą przez dwa tygodnie utrzymać się na własny koszt, a do pierwszej wypłaty może minąć kolejny miesiąc. Mimo takich realiów w grupie badanych pracowników z Ukrainy 45% deklaruje gotowość do przejścia kwarantanny w Polsce. 28% badanych wskazało, że nie zdecydowałoby się na kwarantannę, a 27% jeszcze nie podjęło decyzji.

“Jako międzynarodowa agencja pracy z oddziałami na Ukrainie, obserwujemy coraz większe zainteresowanie Ukraińców powrotem do pracy w Polsce. Potwierdzają to też wyniki raportu, które wskazują, że 70% badanych rozważa powrót do Polski w najbliższym czasie. Proces wyjazdu opóźnia jednak wciąż obowiązująca w Polsce kwarantanna. 45% respondentów deklaruje gotowość do przejścia kwarantanny, ale mamy też duży odsetek osób, które nie zdecydują się na izolację oraz takich, które nie podjęły jeszcze decyzji. Należy także pamiętać, że część Ukraińców, pracujących u nas w oparciu o paszporty biometryczne, może przebywać w Polsce tylko trzy miesiące. Dla nich dwa tygodnie kwarantanny znacząco wpływają na obniżenie potencjalnego zarobku w Polsce” – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

www.ottoworkforce.pl