Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Agencja Żywności i Leków (FDA) – nowa definicja pojęcia „Zdrowy”

Agencja Żywności i Leków (FDA) – nowa definicja pojęcia „Zdrowy”

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) opublikowała propozycję zaktualizowanej definicji oświadczenia „zdrowy” na opakowaniach żywności. Ma to na celu pomoc w poprawie nawyków żywieniowych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, które w szczególności bardzo często są chorobami dietozależnymi, a prawidłowa dieta mogłaby przyczynić się do spadku liczby zachorowań. Jak wskazuje FDA, ponad 80% ludności USA nie spożywa wystarczającej ilości warzyw, owoców i nabiału. Zamiast tego, większość ludzi spożywa za dużo soli, cukrów i tłuszczy nasyconych. Wytyczne uwzględniają najwnosze dane naukowe w zakresie nauk o żywieniu, a także dane zawarte w takich dokumentach jak “The New Nutrition Facts Label” oraz „Dietary Guidelines for Americans”.

Proponowana definicja oświadczenia „zdrowy”

Zgodnie z propozycją FDA, aby na opakowaniu produktu można było zamieścić oświadczenie „zdrowy”, musiałby on spełnić szereg wymogów, takich jak np.:

– zawierać odpowiednią, znaczącą ilość żywności z co najmniej jednej z grup lub podgrup żywności (np. owoce, warzywa, nabiał itp.) zalecanych w wytycznych dietetycznych

– nie przekraczać określonych limitów dla niektórych składników odżywczych, takich jak tłuszcze nasycone, sód i dodane cukry.

Należy przy tym podkreślić, iż powyższe limity będą plasowały się na różnym poziomie w zależności od od żywności i grupy żywności, co należy uznać za trafne rozwiązanie, choćby ze względu na konieczność uwzględnienia specyfiki różnorakich rodzajów żywności. Na przykład płatki zbożowe musiałyby zawierać 3/4 uncji pełnych ziaren i zawierać nie więcej niż 1 gram tłuszczów nasyconych, 230 miligramów sodu i 2,5 grama cukrów dodanych.

Cel wprowadzania zmian

Jak wskazano w treści dokumentu, Amerykańska Agencja Żywności i Leków stawia sobie za cel rozwiązanie szeregu problemów związanych z żywieniem ludności, do czego przysłużyć ma się również zmiana warunków posługiwania się oświadczeniem „zdrowy” na opakowaniach żywności. Wśród najważniejszych założeń wskazano takie kwestie jak m.in.:

– poprawa nawyków żywieniowych, 

– zapobieganie przewlekłym chorobom cywilizacyjnym,

– spożywanie większej ilości owoców, warzyw i nabiału,

– budowanie równości w dostępie do żywności wysokiej jakości, 

– ułatwienie w dostępie do informacji na temat produktu, w tym poprzez czytelne i zrozumiałe etykiety (również na froncie opakowania),

– obniżenie zawartości sodu w żywności, 

– prowadzenie szerszej edukacji żywieniowej, 

– większy dostęp do informacji na temat wartości odżywczych produktów kupowanych online. 

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie U.S. Food & Drug Administration:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-proposes-updated-definition-healthy-claim-food-packages-help-improve-diet-reduce-chronic-disease

A także na stronie Federal Register – The Daily Journal of the United States Government 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/29/2022-20975/food-labeling-nutrient-content-claims-definition-of-term-healthy

www.foodfakty.pl