Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Aktualna sytuacja na rynku jabłek

Aktualna sytuacja na rynku jabłek

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

W maju br. mogliśmy obserwować dynamiczny wzrost cen skupu jabłek na krajowym rynku. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu kwietnia 2017 r. za kilogram jabłek deserowych przeciętnie płacono 1,18 PLN, zaś w ostatnim tygodniu maja br. cena ta wynosiła 1,87 PLN, co oznacza wzrost aż o 59%.

Średnia cena skupu jabłek w maju br. ukształtowała się na poziomie 1,68 PLN/kg i była o 47% większa w porównaniu z kwietniowymi notowaniami oraz aż o 67% wyższa w relacji rocznej. Biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na krajowym i europejskim rynku jabłek trudno jest jednoznacznie uzasadnić ten wzrost.

Jak wynika z danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek) na dzień 1 maja 2017 r. w polskich chłodniach znajdowało się  300 tys. t jabłek, czyli o 8% mniej w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w kwietniu br. upłynniono około 280 tys. t tych owoców, czyli o 23% więcej niż w marcu br. i o 4% więcej w relacji rocznej.

Ceny jabłek w bieżącym sezonie wspierał eksport. Według danych Eurostat w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2016 – luty 2017) z Polski wyeksportowano 597,3 tys. t jabłek, o wartości blisko 174 mln PLN. Oznacza to, że eksport w ujęciu ilościowym wzrósł o ponad 34%, natomiast w ujęciu wartościowym w mniejszym stopniu, bo o 23%.

Nie należy jednak zapominać, że produkcja jabłek w sezonie 2016/17 była na rekordowym poziomie i według danych GUS wyniosła ponad 3,6 mln t, a według Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych ponad 4 mln t. W związku z tym w bieżącym sezonie na polskim rynku nie było problemu z podażą jabłek, co oddziaływało w kierunku spadku cen.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki wydaje się, że główną przyczyną dynamicznego wzrostu cen skupu jabłek w maju br. były przymrozki, które wystąpiły na przełomie kwietnia i maja oraz związane z nimi obawy o poziom zbiorów jabłek w nadchodzącym sezonie 2017/18.

Warto jednak dodać, że w porównaniu ze średnimi cenami w maju w ostatnich pięciu latach wzrost ten wyniósł niespełna 6%. W ostatnich pięciu latach majowe notowania cen skupu jabłek deserowych osiągały jeszcze wyższy poziom np. w maju 2015 r. – 2,01 PLN/kg, czy też w maju 2013 r. – 1,94 PLN/kg.

W drugiej połowie maja, a także na początku czerwca wzrost cen skupu jabłek deserowych w Polsce wyraźnie wyhamował. Według danych MRiRW w pierwszym tygodniu czerwca przeciętnie za kilogram tych owoców w skupie płacono 1,91 PLN, czyli o 2% więcej w ujęciu tygodniowym.

Obecnie trudno jest jednoznacznie określić, jak ukształtują się ceny skupu jabłek w nadchodzącym sezonie 2017/18. Wiele będzie zależało od tego w jakim stopniu wiosenne przymrozki wpłyną na plonowanie jabłoni i ostateczny poziom zbiorów, a także od tego jakie będą warunki agrometeorologiczne w najbliższych miesiącach.

Źródło: AgroTydzień z dnia 13.06.2017 roku