Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Apel o odnowienie rejestracji glifosatu w UE na okres 10 lat

Apel o odnowienie rejestracji glifosatu w UE na okres 10 lat

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaapelował do Komisji Europejskiej o odnowienie rejestracji glifosatu w UE na okres 10 lat. Zdaniem PZPRZ “nie da się dziś zastąpić glifosatu inną substancją, a mając na uwadze wysoką inflację w Unii Europejskiej i wyjątkowo niestabilną sytuację geopolityczną należy naszym zdaniem zrobić wszystko, by zapewnić przewidywalność i bezpieczeństwo w gospodarce żywnościowej”.

Poniżej treść pisma:

Jako Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wyrażamy swój niepokój przedłużającą się procedurą odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat w Unii Europejskiej. Śledzimy z uwagą kolejne głosowania w tej sprawie w gremiach unijnych, które nie przynoszą rozstrzygnięcia, podczas, gdy zezwolenie na stosowanie glifosatu w państwach członkowskich UE wygasa już 15 grudnia bieżącego roku. Na niewiele ponad miesiąc przed tym terminem nie wiemy, czy będziemy mieli dostęp do tej niezbędnej dla nas substancji. Na 16 listopada zaplanowane jest najbliższe głosowanie, tym razem w Komitecie Odwoławczym, co do wyników którego kolejny raz nie możemy być pewni.

My, rolnicy nie jesteśmy politykami i nie mamy żadnego wpływu na to jakie polityczne decyzje zostaną podjęte. Ale wiemy jedno – potrzebujemy dostępu do glifosatu, jeżeli nie chcemy doprowadzić do zahamowania rozwoju sektora rolnego w Polsce i jeżeli chcemy konkurować na równych zasadach z krajami spoza UE. Nie możemy pozwolić na to, by z listy środków ochrony roślin zniknęła kolejna substancja.

Komisja Europejska proponuje, by przedłużyć stosowanie glifosatu na 10 lat, choć pojawiają się głosy z niektórych państw członkowskich, by był to nawet krótszy okres. Nie ma podstaw do tego, by zezwolenie obowiązywało krócej. Jeżeli tak się stanie, mielibyśmy do czynienia z precedensem, gdzie dowody naukowe nie stanowią żadnego zabezpieczenia dostępu ważnych substancji dla rolników, a decyzje podejmowane są wyłącznie na drodze politycznej.

Glifosat jest nieodzowny w ochronie roślin przed chwastami. Przyczynia się do poprawy jakości gleby i do zwiększenia różnorodności biologicznej. To podstawowe narzędzie w zrównoważonych praktykach rolniczych, takich jak uprawa konserwująca i regeneracyjna. Analizy i badania prowadzone w Polsce pokazują w sposób bardzo czytelny, że brak odnowienia, a tym samym dostępności glifosatu przyczyni się do spadku plonów i wzrostu kosztów produkcji dla rolników. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację gospodarczą i geopolityczną oznacza to spadek opłacalności produkcji niektórych roślin.

Dlatego zwracamy się za pośrednictwem Pana Komisarza do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie decyzji opartej na podstawach naukowych podczas zbliżającego się posiedzenia Komitetu Odwoławczego 16 listopada i ponowne zatwierdzenie glifosatu na kolejne 10 lat, zgodnie z propozycją Komisji. Liczymy na wsparcie z Pańskiej strony, ceniąc sobie bardzo dobrą dotychczasową współpracę z Panem. Polska to duży kraj, w którym rolnictwo odgrywa niezwykle istotną rolę i powinniśmy wszyscy wspierać naszych rolników w dostępie do bezpiecznych substancji do ochrony roślin.

Nie da się dziś zastąpić glifosatu inną substancją, a mając na uwadze wysoką inflację w Unii Europejskiej i wyjątkowo niestabilną sytuację geopolityczną należy naszym zdaniem zrobić wszystko, by zapewnić przewidywalność i bezpieczeństwo w gospodarce żywnościowej.

Przemysław Bochat, Prezes Zarządu PZPRZ

www.e-sadownictwo.pl