Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Będą dopłaty do nawozów. Jest zgoda KE!

Będą dopłaty do nawozów. Jest zgoda KE!

Komisja Europejska zatwierdziła 19 kwietnia 2022r. polski program dopłaty do nawozów o wartości 3,9 mln złotych (836 mln euro). Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Wsparcie będzie dostępne dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 107 euro (500 złotych)  na hektar gruntów rolnych oraz do 53,5 euro (250 złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

www.e-sadownictwo.pl