Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Będzie kaucja na szklane i plastikowe butelki. Ujawniono zarys nowych przepisów

Będzie kaucja na szklane i plastikowe butelki. Ujawniono zarys nowych przepisów

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce jest już niemal pewne. Choć rządowego projektu ustawy wciąż nie ma, to jednak zarys szykowanych przepisów został zaprezentowany podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Poznaliśmy założenia zarówno projektu systemu kaucyjnego, jak i tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Z zaprezentowanych założeń wynika, że planowane jest wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego na terenie całej Polski. Kaucją mają zostać objęte szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, a także butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów. W systemie nie uwzględniono natomiast opakowań aluminiowych.

– Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji – czytamy na jednym z zaprezentowanych slajdów.

Wskazano także, iż system tworzyć będą “wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym”. W ramach systemu kaucyjnego przedsiębiorcy “będą obowiązani do uzyskania określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych – nieuzyskanie wymaganych poziomów będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty produktowej”.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający tzw. ROP zakłada “nałożenie na wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązku finansowania zagospodarowania odpadów opakowaniowych i uzyskania wymaganych poziomów recyklingu”.

Wprowadzający produkty w opakowaniach realizować będzie ustawowe obowiązki przez wniesienie opłaty opakowaniowej (ma to dotyczyć wyłącznie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych, czyli B2C) “na sfinansowanie kosztów zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w gminie”, oraz – tu drugi obowiązek – finansowanie zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych zbieranych poza systemem gminnym.

Ten drugi element ma się odbywać poprzez zawarcie umowy z organizacją odpowiedzialności producentów, lub przystąpienie do porozumienia zawartego pomiędzy izbą gospodarczą i regulatorem (opakowania wielomateriałowe i środki niebezpieczne), lub samodzielnie.

– Nadal musimy czekać na publikację projektu. Obecnie możemy polegać na informacjach z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – komentuje Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Jak zauważa, trzeba się liczyć z tym, że docelowe projekty przepisów mogą być inne od tego, co zostało zaprezentowane.

www.wiadomoscihandlowe.pl