Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Będzie nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej. Koniec nieuczciwych praktyk w relacjach dostawca – sieć?

Będzie nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej. Koniec nieuczciwych praktyk w relacjach dostawca – sieć?

Rząd rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Rada Ministrów ma przyjąć jej projekt w pierwszym kwartale roku.

Dokument o którym mowa ma zawierać listę praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej bezwzględnie zakazanych oraz listę praktyk dozwolonych, pod warunkiem, że zostały one zawarte w umowie między dostawcą a nabywcą. Wskazuje również tryb postępowania, w tym sposób zawiadamiania o tego typu sprawach oraz organ, który będzie się nimi zajmował. Organem tym będzie, tak jak dotychczas, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W projekcie znaleźć się też mają przepisy o karach grożących podmiotom (czytaj sieciom handlowym), które będą zakazane praktyki stosować. 

Za wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie przemawiają dwa czynniki – rynkowe realia oraz konieczność dostosowania krajowych przepisów do tych obowiązujących w UE. Jak wskazuje rząd, w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych często występują znaczne różnice w sile przetargowej między dostawcami a nabywcami. Taka nierównowaga może prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych, w których silniejsi ekonomicznie i organizacyjnie partnerzy handlowi narzucają słabszym kontrahentom korzystne dla siebie praktyki lub ustalenia umowne. 

Poza tym Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. wprowadza minimalny unijny standard ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Jej przepisy są też szersze od obowiązujących obecnie w Polsce i stad zasadne jest uchwalenie nowej ustawy. 

Dodajmy, że UE daje państwom członkowskim (w tym Polsce) czas na publikację i przyjęcie odpowiednich przepisów regulujących te kwestie do 1 maja 2021 roku, przy czym mają zacząć one obowiązywać najpóźniej 1 listopada 2021 roku.

www.wiadomoscihandlowe.pl