Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Bezpieczeństwo żywnościowe i przystępność cenowa produktów spożywczych priorytetem dla Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywnościowe i przystępność cenowa produktów spożywczych priorytetem dla Unii Europejskiej

Rada Europejska w konkluzjach z posiedzenia, jakie odbyło się w tym tygodniu (24-25 marca), zwróciła uwagę na takie tematy jak zapobieganie gwałtownym wzrostom cen żywności oraz globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Wezwała zarówno Komisję Europejską, jak i Radę Unii Europejskiej do działań w obu tych kwestiach.

W przyjętych konkluzjach czytamy, że RE zwróciła się do Komisji Europejskiej, by ta – we współpracy z partnerami międzynarodowymi – “priorytetowo potraktowała prace nad globalnym bezpieczeństwem żywnościowym i globalną przystępnością cenową żywności”. W szczególności ma się to odbywać poprzez wspieranie bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa w Ukrainie oraz “najsłabszych i najbardziej zagrożonych państwach trzecich”.

– Będzie to główny cel inicjatywy FARM (misji na rzecz odporności żywnościowej i rolnej). Te prace wielostronne powinny zapewnić skuteczne funkcjonowanie rynków i wspierać produkcję lokalną, by zmniejszyć ryzyko braku bezpieczeństwa żywnościowego. Należy zachować integralność łańcuchów dostaw żywności – wskazano w konkluzjach.

Rada Europejska wezwała także “do czynienia postępów w pracach nad realizacją deklaracji wersalskiej w odniesieniu do budowania bardziej otwartej i solidnej bazy ekonomicznej, w szczególności poprzez redukcję naszych strategicznych zależności w najbardziej wrażliwych obszarach, takich jak surowce krytyczne, półprzewodniki, zdrowie, kwestie cyfrowe i żywność, oraz poprzez prowadzenie ambitnej i solidnej polityki handlowej, a także wspieranie inwestycji”.

Ponadto RE zwróciła się do Rady Unii Europejskiej, by ta – uwzględniając specyficzną sytuację każdego państwa członkowskiego – poczyniła postępy “w pracach związanych z komunikatem Komisji w sprawie rosnących cen żywności i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, który określa zarówno środki krótkoterminowe służące rozwiązaniu problemu przystępności cenowej żywności w Unii Europejskiej i wsparciu rolników ponoszących wysokie koszty nakładów, jak i środki średnioterminowe służące wspieraniu przejścia na zrównoważony system żywnościowy”.

www.wiadomoscihandlowe.pl