Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła 10-letnią Mapę Drogową

Branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła 10-letnią Mapę Drogową

Branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła swoją wizję na przyszłość: dostarczać najbardziej zrównoważone opakowania dla wymagającej żywności płynnej. Odnawialność, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz Gospodarka o obiegu zamkniętym – to podstawy ogłoszonej 17 marca 2021 r. Mapy Drogowej 2030.

W ambitnym planie branża zobowiązuje się do podjęcia działań na wszystkich etapach łańcucha wartości, od odpowiedzialnego pozyskiwania surowców po recykling. Zwiększenie poziomu zbiórki kartonów po płynnej żywności do poziomu 90%, osiągnięcie co najmniej 70% recyklingu oraz dekarbonizacja łańcucha wartości to tylko niektóre z przedstawionych celów.

Wizja branży zakłada, że do 2030 r. kartony do płynnej żywności będą:

  • produkowane wyłącznie z materiałów odnawialnych,
  • i/lub produkowane z surowców pochodzących z recyklingu, 
  • wytwarzane w większym stopniu z włókien, a mniej z tworzyw sztucznych,
  • obniżały swój ślad węglowy zgodnie z celem klimatycznym na poziomie 1.5°C,
  • opakowaniem o najniższym śladzie węglowym,
  • projektowane zgodnie z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • osiągały najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu wszystkich materiałów,
  • opakowaniem, które pomoże zwiększyć sekwestrację dwutlenku węgla, bioróżnorodność i wzrost powierzchni lasów,
  • w 90 proc. zbierane w celu poddania ich recyklingowi, 
  • przynajmniej w 70 proc. poddawane recyklingowi.

Branża kartonów do płynnej żywności inwestuje w innowacje i technologie, mające na celu zwiększenie poziomów recyklingu. Działania ukierunkowane są także na dostarczanie konsumentom przyjaznych środowisku opakowań o najniższym śladzie węglowym. Cieszy również fakt, iż coraz więcej osób zna zasady selektywnej zbiórki tego rodzaju opakowania. Zeszłoroczne badanie społeczne Fundacji pokazało, że już 51 proc. Polaków poprawnie wyrzuca kartony po mleku lub po sokach do żółtego pojemnika. Uważam, że połączenie aktywności biznesu, podnoszenie wiedzy mieszkańców oraz przejrzyste prawo dotyczące selektywnej zbiórki pozwolą na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów.  – powiedział Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.

Mając zobowiązania i cele określone w Mapie Drogowej do 2030 r., branża będzie dążyć do tego, aby kartonowe opakowania do płynnej żywności nadal aktywnie przyczyniały się do realizacji ambicji Zielonego Ładu UE, w szczególności neutralności klimatycznej, budowania gospodarki obiegu zamkniętego, różnorodności biologicznej oraz doskonalenia opracowanych systemów żywnościowych, nie narażając jednocześnie zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów.

Branża kartonów do płynnej żywności nakreśliła jasne założenia, o postępach których będzie regularnie informować. Będzie również opracowywać, dodawać i dostosowywać nowe parametry oceny opakowań, jeśli obecnie nie istnieją, także we współpracy z innymi organizacjami. Wszelkie dodatkowe informacje o kartonach do płynnej żywności można znaleźć na stronie internetowej ACE oraz Fundacji ProKarton:
ACE (The Alliance for beverage cartons and the environment) –  https://www.beveragecarton.eu

Fundacja ProKarton – https://prokarton.org