Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Brazylia: nowe zasady znakowania żywności pakowanej

Brazylia: nowe zasady znakowania żywności pakowanej

Narodowa Agencja Nadzoru Sanitarnego (ang. The National Agency of Sanitary Surveillance – ANVISA) dnia 9 października 2020 r. opublikowała w Brazylijskim Dzienniku Urzędowym (ang. the Brazilian Official Gazette) nowe przepisy dotyczące oznaczania wartości odżywczej pakowanych produktów spożywczych.

Po upływie 24 miesięcznego okresu przejściowego, przepisy zawarte w Uchwale Kolegiaty 429 i Instrukcji Normatywnej 75 (ang. Resolution of the Collegiate Board 429 and Normative Instruction 75), z dniem 9 października 2022 zaczęły być stosowane. Kluczowa zmiana wprowadzona na mocy powyższych regulacji dotyczy informowania konsumentów o wysokim poziomie cukru, tłuszczów nasyconych i sodu, które teraz muszą znajdować się na froncie produktów spożywczych i napojów. Nowy model nie zawiera ostrzeżeń dotyczących bezkalorycznych słodzików. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 9 października 2022 r. 

Główne zmiany dotyczą elementów znakowania takich jak:

-tabela wartości odżywczych;

-przednia etykieta żywieniowa;

-oświadczenia żywieniowe. 

W odniesieniu do każdego z tych obszarów doprecyzowano przepisy określające następujące warunki znakowania:

Tabela informacji żywieniowych:

-wyłącznie czarne litery na białym tle

-obowiązkowe znakowanie w zakresie informacji na temat cukrów, w tym cukrów dodanych 

-wartość odżywcza oraz kalorie powinny być podane w przeliczeniu na 100g lub 100 ml

-liczba porcji

-tabela musi znajdować się obok listy składników na tej samej powierzchni 

-nie może być zlokalizowana na przykrytej powierzchni 

-wyjątki są możliwe jedynie dla etykiet mniejszych niż 100 cm2. 

Przednia etykieta

Etykieta powinna wyraźnie podkreślać, jeśli produkt zawiera wyższe poziomy cukrów dodanych, tłuszczów nasyconych oraz sodu, określone według poniższego schematu :

 Stałe i pół-stałe środki spożywcze Płynne środki spożywcze 
Cukry dodane 15 g i więcej na 100 g żywności 7.5 g i więcej na 100 ml żywności 
Tłuszcze nasycone6 g i więcej na 100 g żywności 3 g i więcej na 100 ml żywności 
Sód600 mg i więcej na 100 g żywności 300 mg i więcej na 100 ml żywności 

Oświadczenia żywieniowe:

-mają charakter dobrowolny 

-niektóre produkty nie mogą być znakowane z wykorzystaniem oświadczeń żywieniowych

-w przypadku znakowania produktów z wykorzystaniem tzw. etykiety z wizerunkiem szkła powiększającego istnieją pewne dodatkowe wymogi, np. produkty w których przy pomocy „szkła powiększającego” zaznaczono zawartość sodu, nie mogą zawierać oświadczenia żywieniowego dotyczącego sodu/soli. 

Wyjątki 

Z uwagi na istotny charakter zmian, przewidziano dwa wyjątki od generalnej zasady rozpoczęcia stosowania nowych przepisów od dnia 9 października 2022 r. Dotyczy to przesunięcia terminu obowiązywania przepisów w dwóch przypadkach:

-od 9 października 2024 r. – w stosunku do żywności wytwarzanej w gospodarstwach rodzinnych oraz rodzinnych przedsiębiorstwach; indywidualnie prowadzone mikroprzedsiębiorstwa; małe agroprzedsiębiorstwa; rzemieślnicze agroprzedsiębiorstwa oraz żywność wytwarzana metodami rzemieślniczymi. 

-od 1 stycznia 2025 r. – napoje bezalkoholowe w butelkach zwrotnych będą podlegały stopniowemu zastępowaniu etykiet.

Więcej informacji znajdziesz na stronie USDA:

https://www.fas.usda.gov/data/brazil-brazil-approves-new-regulations-food-labeling

www.foodfakty.pl