Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Bruksela chce redukcji zużycia gazu o 15 proc. Dopuszcza skorzystanie z węgla i atomu

Bruksela chce redukcji zużycia gazu o 15 proc. Dopuszcza skorzystanie z węgla i atomu

Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zredukować zużycie gazu o 15 proc. – to główny pomysł Komisji Europejskiej na zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy. KE przedstawiła plan w środę w Brukseli.

  • Komisja proponuje nowe rozporządzenie w sprawie skoordynowanej redukcji popytu gazu. Państwa członkowskie ograniczą zapotrzebowanie na gaz o 15 proc. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
  • Rozporządzenie dałoby również Komisji możliwość ogłoszenia unijnego stanu ostrzegawczego w sprawie bezpieczeństwa dostaw i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich.
  • Przejście z gazu ziemnego na węgiel, ropę naftową lub energię jądrową jest akceptowalne jako konieczny środek tymczasowy, mający zapobiec kryzysowi energetycznemu – poinformowała w środę Komisja Europejska.

Szefowa KE: działajmy wspólnie, aby zmniejszyć zużycie gazu

Działajmy wspólnie, aby zmniejszyć zużycie gazu i zbudować sieć bezpieczeństwa dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę w Brukseli na konferencji prasowej, na której KE przedstawiła pomysły na zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy.

“Rosja używa gazu jako broni. Musimy zająć się naszym bezpieczeństwem energetycznym na szczeblu UE. Z pandemii dowiedzieliśmy się, że jeśli będziemy działać zjednoczeni, możemy poradzić sobie z każdym kryzysem. Działajmy więc wspólnie, aby zmniejszyć zużycie gazu i zbudować sieć bezpieczeństwa dla wszystkich krajów UE” – powiedziała szefowa Komisji.

Zmniejszyć zużycie gazu o 15 proc.

“Komisja proponuje nowe rozporządzenie w sprawie skoordynowanej redukcji popytu gazu (…). Państwa członkowskie ograniczą zapotrzebowanie na gaz o 15 proc. w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Rozporządzenie dałoby również Komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego stanu ostrzegawczego w sprawie bezpieczeństwa dostaw i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich. Mechanizm ten może zostać uruchomiony, gdy istnieje znaczne ryzyko poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo duże zapotrzebowanie na gaz. (…) Państwa członkowskie wnioskujące o dostawy ‘gazu solidarnościowego’ będą musiały wykazać działania, jakie podjęły w celu ograniczenia popytu w kraju” – podała KE.

“Unia Europejska stoi w obliczu ryzyka dalszych cięć dostaw gazu z Rosji ze względu na używanie (przez Kreml) eksportu gazu jako broni. Prawie połowa państw członkowskich została już dotknięta ograniczeniem dostaw. Podjęcie działań teraz może zmniejszyć zarówno ryzyko, jak i koszty dla Europy w przypadku dalszych zakłóceń lub całkowitego odcięcia (dostaw gazu – red.), wzmacniając odporność energetyczną Europy” – tłumaczy Komisja.

Przejście z gazu na węgiel, ropę lub energię jądrową jest akceptowalne

Przejście z gazu ziemnego na węgiel, ropę naftową lub energię jądrową jest akceptowalne jako konieczny środek tymczasowy, mający zapobiec kryzysowi energetycznemu – poinformowała w środę Komisja Europejska, przedstawiając plan działań, które mają uchronić UE przed niedoborem energii podczas nadchodzącej zimy.

“Tam, gdzie to możliwe, priorytetem powinno być przejście na odnawialne źródła energii lub czystsze, mniej emisyjne i mniej zanieczyszczające opcje. Jednakże przejście na węgiel, ropę naftową lub energię jądrową może być konieczne jako środek tymczasowy, o ile nie doprowadzi do długoterminowego uzależnienia się od węgla” – zaleciła KE.

“Kolejnym ważnym filarem oszczędzania energii jest redukcja ogrzewania i chłodzenia. Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii uświadamiających w celu promowania ograniczenia ogrzewania i chłodzenia na szeroką skalę” – dodała.

www.wnp.pl