Branża

Ceny jabłek

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Ceny jabłek deserowych w kraju w pierwszym kwartale 2016 r. utrzymywały się na stosunkowo stabilnym sezonie. Z danych IERiGŻ-PIB (za Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wynika, że przeciętna cena jabłek w marcu br. wyniosła 1,05 zł/kg w porównaniu do 1,08 zł/kg i 1,05 zł/kg odpowiednio w styczniu i w lutym. O ile do połowy marca br.  poziom cen przewyższał ten odnotowany przed rokiem, o tyle w drugiej połowie miesiąca nastąpiło odwrócenie relacji cenowych. Z danych zaprezentowanych przez MRiRW wynika, że w dwóch ostatnich tygodniach marca cena jabłek była już o 7% niższa niż przed rokiem.

Należy przypomnieć, że w marcu 2015 r. ceny jabłek zaczęły dość dynamicznie wzrastać, na co przełożyły się malejące zapasy jabłek. Na zmiany te pozytywnie wpływało ożywienie w handlu zagranicznym oraz wycofanie części produkcji z rynku w ramach unijnego programu pomocy dla producentów. Do obecnej stagnacji cenowej przyczynia się osłabienie popytu eksportowego przy utrzymujących się dość wysokich zapasach jabłek na rynku krajowym.

Warto również zwrócić uwagę, że przeciętne ceny jabłek w marcu br. były niższe w porównaniu do tych odnotowanych jesienią ub. r. Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, że w marcu br. przeciętna cena netto jabłek w skupie krajowym ukształtowała się odpowiednio na poziomie o 7 i 5% niższym niż w październiku oraz listopadzie 2015 r. Brak sezonowych wzrostów cen oznacza, biorąc pod uwagę koszty przechowywania, spadek opłacalności sprzedaży tych owoców w dwóch minionych kwartałach.

W drugim kwartale br. poziom cen jabłek uzależniony będzie od popytu eksportowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan zapasów, a także zakładając wycofanie z rynku 290 tys. t jabłek w ramach unijnej pomocy, oznaczałoby to, że dla wzrostu cen konieczne jest znaczne przyspieszenie sprzedaży zagranicznej jabłek.

Źródło: AgroTydzień z dnia 05.04.2016 roku