Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny jabłek deserowych i do przetwórstwa w sierpniu 2016 r.

Ceny jabłek deserowych i do przetwórstwa w sierpniu 2016 r.

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena skupu jabłek deserowych wczesnych średnio w sierpniu br. w kraju wyniosła 1,11~zł/kg i była o 25% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Warto zaznaczyć, że była to najniższa przeciętna cena jabłek deserowych jeśli chodzi o sierpień od co najmniej 2004 r. Były to nawet ceny niższe, co prawda tylko o 0,01 zł/kg, w porównaniu do przeciętnego poziomu w sierpniu 2014 r., czyli po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import owoców i warzyw z Polski. Obserwowany spadek cen r/r jest poniekąd kontynuacją trendu, który można obserwować od początku br. Przeciętne ceny skupu jabłek w maju, czerwcu i lipcu br. notowały także niskie poziomy, również nieobserwowalne od co najmniej 2004 r.

Analizując notowania tygodniowe MRiRW można zauważyć, że cena jabłek deserowych w sierpniu br. systematycznie się obniżała. Pod koniec miesiąca (30.08) ukształtowała się na przeciętnym poziomie 0,87 zł/kg, tj. o 27% niższym niż w pierwszym tygodniu tego miesiąca. Ceny jabłek wydają się być pod presją zwiększającej się podaży na rynku krajowym. Przypomnijmy, że zarówno GUS, jak i TRSK przewidują wzrost produkcji jabłek w kraju w stosunku do roku poprzedniego – odpowiednio o 10 i 4%. Na niższy poziom cen, oprócz większej podaży ze zbiorów w 2016 r., mogła mieć również wpływ podaż jabłek ze zbiorów ubiegłorocznych, szczególnie w lipcu. Z danych WAPA wynika, że na początku lipca zapasy jabłek w Polsce wynosiły 59 tys. t i były o 97% wyższe niż przed rokiem.

Niższe w porównaniu do roku poprzedniego były również ceny jabłek do przetwórstwa. Z notowań MRiRW wynika, że przeciętna cena skupu tych owoców w sierpniu br. wyniosła 0,27 zł/kg (cena loco zakład) w porównaniu do średnio 0,35 zł/kg w analogicznym okresie przed rokiem – spadek o 23% w relacji rocznej. Na niższe r/r ceny jabłek przemysłowych, oprócz wysokiej podaży na rynku krajowym, przekłada się także sytuacja popytowo-podażowa na rynku zagęszczonego soku jabłkowego.

Źródło: AgroTydzień z dnia 06.08.2016 roku