Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny malin do przetwórstwa w tendencji spadkowej

Ceny malin do przetwórstwa w tendencji spadkowej

BGŻ

Ceny malin do przetwórstwa w krajowym skupie ulegały spadkowi w pierwszej połowie lipca br. Według danych monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa w dn. 14-15 VII 2014 roku cena skupu w zakładach przetwórczych (loco zakład) wynosiła 3,50zł/kg za maliny klasy II i 4,00 zł/kg za maliny klasy I co było odpowiednio o 27 i 20% mniej niż przed tygodniem. Spadek był na tyle silny, że ceny osiągnęły poziom niższy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim o około 20% – informują analitycy BGŻ.

Przyczyną obniżek cen w ciągu sezonu mogło być zwiększenie krajowej podaży malin. Po dość nieudanym pod względem produkcyjnym 2013 roku, przewiduje się że produkcja malin w Polsce zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego, choć w niewielkim stopniu. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (Rynek owoców i warzyw – czerwiec 2014) prognozuje, że wzrost ten może wynieść niespełna 1% do poziomu 122 tys. ton. Przy realizacji prognozy byłaby to jednak produkcja o blisko 5% niższa w porównaniu do 2012 roku, kiedy odnotowano rekordowe zbiory wynoszące 128 tys. ton.

Większy wpływ na kształtowanie się cen może mieć natomiast sytuacja za granicą. Najnowsze szacunki zbiorów malin w Serbii mówią bowiem o mniejszych niż oczekiwano wcześniej uszkodzeniach plantacji po tegorocznej powodzi w tym kraju. Według informacji Foodnews, tegoroczna produkcja malin serbskich może wzrosnąć w stosunku do roku ubiegłego o 15-20% i wynieść 70-80 tys. ton. Pojawienie się większej ilości malin serbskich na rynku mogło mieć zatem zdecydowany udział w spadku cen na rynku europejskim (Foodnews wskazuje, że w Serbii zebrano już ponad 50% malin).

Spadki cen można było obserwować również na rynku malin mrożonych. Cena mrożonek serbskich (Willamette IQF) na przestrzeni pierwszej połowy lipca br. obniżyła się o 4,5% do poziomu 2,1 euro/kg. Wciąż jednak był to zdecydowanie wyższy poziom (+ 11%) w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jeśli chodzi o mrożone maliny z Polski (Polana), także można było obserwować spadek cen. W pierwszych dwóch dekadach lipca ceny obniżyły się o 5% do 1,90 euro/kg.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 22.07.2014 roku