Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny mrożonych owoców na rynku UE

Ceny mrożonych owoców na rynku UE

BGŻ

Popyt na mrożone owoce w Unii Europejskiej jest zróżnicowany w zależności od kategorii mrożonek. Rynek, jeśli chodzi o truskawki, jest dość stabilny. Ceny mrożonek z tych owoców od początku bieżącego sezonu, charakteryzowały się niewielkimi zmianami. Według Foodnews, średnia cena truskawek polskich niekalibrowanych w pierwszej połowie marca br. kształtowała się na poziomie 1,10 euro/kg wobec 1,07 euro/kg w październiku 2014 r, choć o 15% niższym niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o mrożone wiśnie, w pierwszych tygodniach 2015 r. ceny notowały systematyczne wzrosty. Według notowań Foodnews w pierwszej połowie marca br. średnia cena mrożonych wiśni z Polski kształtowała się na poziomie 1,00 euro/kg wobec 0,80 euro/kg średnio w pierwszym tygodniu stycznia. Był to poziom również o 5% wyższy niż przed rokiem. Wzrost cen jest dyktowany prawdopodobnie zmniejszającymi się zapasami na rynku UE.

Popyt na mrożone wiśnie na rynku Unii jest dość niski. Co więcej, negatywnym czynnikiem dla rynku jest rosyjskie embargo. Biorąc jednak pod uwagę europejski handel mrożonymi wiśniami, nastąpiły pewne zmiany w jego kierunkach. Rosja mogła dość istotnie zwiększyć import mrożonych wiśni z Serbii, co skutkowało mniejszym ich importem do UE. Z danych Eurostatu wynika, że dostawy tych przetworów z Serbii do krajów UE-28 łącznie w 2014 r. zmniejszyły się o blisko 8% r/r wynosząc 27 tys. t. Łączny eksport polskich mrożonych wiśni, między innymi z powodu ograniczeń handlowych, w 2014 roku zmniejszył się o 4,4% r/r do 61 tys. t.

Wysoki popyt notowany jest natomiast na rynku mrożonych malin. Ceny tych produktów wzrastają zarówno w Polsce jak też w Serbii. Według danych Foodnews cena malin polskich (Polana cl l IQF) od października 2014 r. do marca 2015 r. wzrosła o 20% do poziomu 2,05 euro/kg. W analogicznym okresie ceny malin serbskich wzrosły o 14-18%. Co prawda ceny tych produktów pozostawały nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem (-2%), jednak były wyższe niż dwa lata wcześniej (+52%). Foodnews w swoich analizach wskazuje również na niskie zapasy mrożonych malin na rynku serbskim, co może być jedną z głównych przyczyn wzrostu cen w Europie. Ponadto, podobnie jak w przypadku wiśni, większy popyt na serbskie mrożone maliny w bieżącym sezonie zgłasza Rosja. Według danych GITS w 2014 roku Rosja zaimportowała z Serbii 1,9 tys. t mrożonych malin (HS081120) co oznacza wzrost o 82% r/r, przy 36% spadku przywozu z Polski. Co więcej, biorąc pod uwagę również niski wzrost produkcji malin w Polsce w 2014 r. można spodziewać się, że krajowe zapasy zostały odbudowane w niewielkim stopniu w porównaniu do sezonu poprzedniego. Można zatem oczekiwać, że przy utrzymaniu się wysokiego popytu do końca sezonu 2014/2015, ceny malin będą dalej pod presją wzrostową.

Źródło: AgroTydzień z dnia 16.03.2015 roku