Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny owoców i warzyw

Ceny owoców i warzyw

BGŻ BNP Paribas

Według danych IERiGŻ-PIB średnia cena jabłek w skupie na eksport w październiku br. wyniosła 0,92 zł/kg i była o 77% wyższa niż przed rokiem. Porównując jednak ceny do sezonu 2013/2014, można zauważyć że ceny były o ponad 4% niższe. W krajowym skupie do konsumpcji bezpośredniej jabłka w relacji rocznej podrożały o 59% do 1,13 zł/kg. Rynek jabłek ustabilizował się po zdecydowanie niekorzystnym cenowo sezonie poprzednim. Mimo to, w naszej ocenie, wciąż odczuwalne są konsekwencje niższego popytu eksportowego, stąd pomimo prognozowanej mniejszej podaży jabłek w kraju a także na pozostałych rynkach Unii, ceny jabłek notują niższe poziomy niż w dwóch sezonach poprzedzających embargo.

Przyczyn wzrostu cen można upatrywać natomiast w prawdopodobnie mniejszej skłonności do sprzedaży jabłek przez producentów tuż po zbiorach niż w sezonie poprzednim. Do tego mogą przekonywać zmiany jakie zaszły na rynku jabłek w sezonie poprzednim (silny wzrost cen w końcówce sezonu). Lepsza jest także sytuacja w sektorze jabłek do przetwórstwa która pośrednio wpływa na ceny jabłek deserowych. Wynika ona z wyższych cen koncentratu jabłkowego a także relatywnie wysokiego popytu wśród zakładów przetwórczych. Cena jabłek do przetwórstwa w październiku br. (dane IERiGŻ-PIB) wynosiła średnio w kraju 0,51~zł/kg i była 2,8-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Pozytywnie na rynek wpływa także możliwość wycofania części produkcji z rynku.

Jeśli chodzi o październik br. wyższymi cenami charakteryzował się rynek gruszek. Średnio w kraju w skupie do konsumpcji bezpośredniej za owoce te oferowano cenę o 11% wyższą niż przed rokiem – 2,17 zł/kg. W skupie na eksport ceny gruszek wzrosły o blisko 30%  do poziomu 1,83 zł/kg.

Wyższe były natomiast ceny prawie wszystkich warzyw krajowych, co wynika z niższej ich podaży. Ceny cebuli w krajowym skupie wzrosły o 94% do poziomu 0,93 zł/kg, jednak były o 26% niższe niż dwa sezony wcześniej. Należy jednak pamiętać, że sezon 2013/2014 był rekordowym jeśli chodzi o ceny tych warzyw, a cebula obecnie pozostaje relatywnie droga. Najwyższy procentowo wzrost odnotowały ceny kapusty białej. W październiku br. była ona 3,8-krotnie droższa niż przed rokiem. O 42% wzrosły ceny buraków czerwonych. Znaczny wzrost odnotowały również ceny marchwi. Ich średni poziom we wrześniu i październiku był o 111% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem wynosząc 1,14 zł/kg. Był to zarazem najwyższy poziom cen od 2004~r. Biorąc pod uwagę inflację można zauważyć, że realna cena marchwi w skupie krajowym była najwyższa od co najmniej 11 lat.

Źródło: AgroTydzień z dnia 17.11.2015 roku