Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Ceny soku jabłkowego najwyższe od 2008 roku

Ceny soku jabłkowego najwyższe od 2008 roku

Z danych S&P Global wynika, że ceny koncentratu soku jabłkowego w listopadzie osiągnęły poziom 1,95 EUR/kg (+33% r/r) i były najwyższe od sez. 2007/08. Pośrednio na sytuację na rynku soku jabłkowego wpływała sytuacja na rynku soku pomarańczowego – ceny mrożonego koncentratu z Brazylii w listopadzie (CFR Rotterdam, brix 65) były wyższe aż o 187% r/r (za S&P Global).

Mniejsza krajowa podaż jabłek skutkuje spadkami produkcji soku jabłkowego, choć tu redukcja jest nawet głębsza niż wskazywałby na to zmiany w zbiorach. Z danych GUS, dotyczących firm zatr. 50 os. i więcej, wynika, że od września do listopada, czyli okresie na który przypada blisko połowa rocznej produkcji, była mniejsza o 11,5% r/r. Dane te sugerują zmniejszenie udziału przetwórstwa w zagospodarowaniu zbiorów (wysoki popyt na owoce deserowe)

Mniejsza podaż jabłek skutkować będzie utrzymywaniem się cen na podwyższonym poziomie do końca sez. 2023/24. Już w listopadzie ceny jabłek do przetwórstwa i na rynek świeży przebiły poziom z sez. 2007/08 dla tego okres. Większa sprzedaż (eksport) w pierwszej części sez. skutkować może głębszym spadkiem zapasów jabłek niż wskazują na to zbiory, co sprzyjać może sezonowym podwyżkom cen.

www.e-sadownictwo.pl