Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Codex Alimentarius przyjmuje nowe normy bezpieczeństwa i jakości żywności na 46. posiedzeniu Komisji

Codex Alimentarius przyjmuje nowe normy bezpieczeństwa i jakości żywności na 46. posiedzeniu Komisji

Podczas 46. posiedzenia Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) zostały przyjęte nowe normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności, co stanowiło szczególnie ważny krok po okresie pandemii Covid-19. To wyjątkowe spotkanie, inaugurujące obchody 60. rocznicy istnienia CAC od momentu jego pierwszego zwołania w 1963 roku, zakończyło się symbolicznym przyjęciem fizycznego raportu – pierwszego tego typu od czasu rozpoczęcia pandemii.

W trakcie sesji przyjęto kilka istotnych nowości, w tym nowe Wytyczne dotyczące kontroli bakterii Escherichia coli produkujących toksynę Shiga (STEC) w surowej wołowinie, świeżych warzywach liściastych, surowym mleku i serach z surowego mleka oraz kiełkach. Ponadto, zatwierdzono Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania i ponownego wykorzystania wody w produkcji i przetwarzaniu żywności. Wprowadzono również zmiany w normie dotyczącej preparatów do dalszego żywienia niemowląt (CXS 156-1986). Kolejnym ważnym punktem było przyjęcie nowego kodeksu postępowania w zakresie zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia mykotoksynami w manioku i produktach na bazie manioku. Dodatkowo, uchwalono zasady i wytyczne dotyczące stosowania zdalnych audytów i inspekcji w ramach regulacyjnych, a także wprowadzono modyfikacje w ogólnych wytycznych dotyczących pobierania próbek (CXG 50-2004).

Proces przyjęcia raportu trwał siedem godzin, a przewodniczący CAC, Steve Wearne (Wielka Brytania), wyraził uznanie dla delegatów za ich zaangażowanie i pracę w ciągu całego tygodnia. Corinna Hawkes, sekretarz Codex ad interim, podkreśliła, że to wydarzenie było rezultatem niezwykłej współpracy wszystkich uczestników, od przewodniczącego i wiceprzewodniczących CAC, po członków i obserwatorów.

Na zakończenie spotkania były przewodniczący CAC, Guilherme da Costa, wyraził wdzięczność przewodniczącemu CAC, Steve’owi Wearne’owi, oraz trzem wiceprzewodniczącym, Allanowi Azegele (Kenia), Raj Rajasekarowi (Nowa Zelandia) i Diego Vareli (Chile), za ich istotny wkład w rozwój Kodeksu Żywnościowego.

Źródło: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1671479/

www.foodfakty.pl