Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Copa-Cogeca na temat wpływu COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa

Copa-Cogeca na temat wpływu COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa

Copa – Cogeca opublikowała informacje na temat wpływu COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa.

Informacje nt. warzyw i owoców

Sektor ponosi bardzo negatywne skutki epidemii Covid-19. Producenci owoców i warzyw, a także ich spółdzielnie są głęboko zaniepokojeni faktem, że brak siły roboczej spowoduje, że nie będzie zbiorów niektórych upraw (szparagi, owoce czerwone, truskawki, owoce pestkowe, pieczarki). Niektórzy producenci rozważają ograniczenie skali produkcji pewnych warzyw.

Brak pracowników oraz środki ochrony i zasady ograniczania kontaktów personalnych w transporcie i lokalach mieszkalnych mogą spowodować ograniczenie prawidłowego rozwoju upraw i obrotów, a następnie negatywnie odbić się na unijnym łańcuchu dostaw owoców i warzyw. Sytuacja wywrze niewątpliwie wpływ finansowy, jak również skutki dla wymogów umownych.

Mimo, że sytuacja popytu i eksportu wygląda dobrze, w niektórych obszarach produkcyjnych wystąpiły problemy z dostosowywaniem się związane z mobilnością. Kierowcy ciężarówek nie chcą wjeżdżać na obszary, gdzie występują ogniska choroby. Sytuacja może stanowić zagrożenie dla wewnętrznego funkcjonowania unijnego rynku owoców i warzyw.

W tej chwili sytuacja owoców i warzyw jest bardzo zróżnicowana zależnie od produktu. Jednakże wahania cen u producenta muszą być widziane w ogólnym kontekście całości łańcucha dostaw, partnerstw i warunków rynkowych. W większości przypadków ceny owoców i warzyw nieco spadły. Popyt na niektóre produkty (np. o długim okresie przydatności do spożycia) oraz zakupy w supermarketach wzrosły, ale popyt na inne owoce i warzywa takie jak truskawki, szparagi, sałaty, por, ogórki oraz zakupy tradycyjnymi kanałami handlowymi spadły. W konsekwencji organizacje producentów specjalizujące się w produkcji tych produktów i w tych kanałach mierzą się z poważnymi trudnościami.

Organizacje producentów zastanawiają się nad przeglądem programów operacyjnych, by uruchomić środki zarządzania kryzysowego i środki zapobiegawcze. Biorą również pod uwagę dostosowanie zaplanowanych inwestycji do obecnych, priorytetów, sytuacji i potrzeb. Straty spowodowane COVID-19 nakładają się na straty spowodowane niespodziewanymi przymrozkami oraz chorobami, szkodnikami i zarażeniami (np. tarczówka marmurkowata, wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora czy owad atakujący pestki śliwek).

Copa i Cogeca wzywają UE do większej elastyczności unijnego wspólnotowego programu pomocy względem organizacji producentów w sektorze warzyw i owoców. Ponadto Komisja powinna przyznać budżet spoza WPR, by wdrożyć konkretne rozporządzenie w sprawie środków nadzwyczajnych, by zaradzić poważnym zakłóceniom na rynku spowodowanymi COVID-19 w sektorze owoców i warzyw, jako część ogólnego podejścia wsparcia awaryjnego dla sektora rolnictwa.