Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Copa i Cogeca apelują o przedłużenie dla glifosatu

Copa i Cogeca apelują o przedłużenie dla glifosatu

W związku z intensyfikacją dyskusji na temat szeroko stosowanego herbicydu glifosat, Copa i Cogeca wystosowały apel do władz UE o ponowne zatwierdzenie tej substancji na kolejnych 15 lat, gdyż solidne unijne dowody naukowe potwierdzają, że jest ona bezpieczna. Nieprzedłużenie zatwierdzenia zagroziłoby żywności produkowanej w sposób przyjazdy dla środowiska – twierdzą te organizacje.

Przewodniczący Copa Joachim Rukwied powiedział „Nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni – stosowanie glifosatu nie wiąże się z żadnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Najważniejsze organy naukowe zaangażowane w tę sprawę – Niemcy, państwo członkowskie odpowiedzialne za ocenę, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – jasno powiedziały, ze nie ma żadnych obaw związanych z bezpieczeństwem stosowania substancji czynnej tego herbicydu. Rolnicy od niego zależą. Zgodnie z unijnymi normami bezpieczeństwa, środki ochrony roślin, tak jak wszystkie inne technologie, są stosowane w Unii do produkcji zdrowej, wysokiej jakości żywności dostępnej po przystępnych cenach dla rosnącej liczby ludności. Bez odnowienia zatwierdzenia unijni rolnicy znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem producentów spoza UE”.

Przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson wyraził ubolewanie z powodu apelu Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego o wprowadzenie zakazu twierdząc, że wypowiedzi te nie są spójne ze stanowiskiem tej Komisji z roku ubiegłego i pomijają korzyści środowiskowe tego produktu. – Jego stosowanie, wraz z międzyplonem, pozwala zapobiegać erozji gleby, ograniczać emisje gazów cieplarnianych i prowadzić uprawy zerowe w celu zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie – wyjaśnił.

– W oparciu o solidne dowody naukowe apelujemy o ponowne zatwierdzenie tej powszechnie stosowanej substancji czynnej na kolejne 15 lat. Nic nie powinno stanąć temu na przeszkodzie – piszą Copa i Cogeca.

Wypowiedź ta padła w związku z przygotowaniami państw członkowskich do omówienia odnowienia zatwierdzenia tej substancji na posiedzeniu Stałego Komitetu  25 października.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 20.10.2017 roku