Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > COVID-19 a żywność – nowa zakładka na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego

COVID-19 a żywność – nowa zakładka na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), której głównym zadaniem jest ochrona zdrowia i interesów konsumentów oraz zapewnienie uczciwych praktyk w handlu żywnością utworzyła na stronie internetowej nową zakładkę COVID 19.

W tej sekcji tematycznej na stronie publikowane są informacje o koronawirusie. Prezentowane materiały rozwiewają wątpliwości, czy istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Dowiadujemy się także dlaczego wirus może mieć wpływ na międzynarodowy handel żywnością oraz jakie znaczenie ma Kodeks Żywnościowy w czasie pandemii.

Rola Kodeksu w COVID-19
Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO opracowała kilkanaście międzynarodowych kodeksów dobrej praktyki, zarówno w zakresie ogólnych zasad higieny żywności, jaki i dla konkretnych grup towarowych np. mięsa, mleka i przetworów mlecznych, owoców i warzyw. Ponadto w 2012 r. powstały wytyczne dotyczące kontroli wirusów w żywności. Należy jednak zaznaczyć, że dokumenty kodeksowe ustalane przez Komisję stanowią zalecenia dla państw członkowskich – to znaczy nie są obowiązkowe – ale państwa mogą zdecydować o  wprowadzeniu ich do porządku prawnego.
Dokumenty kodeksowe opracowywane są na podstawie najnowszych doniesień naukowych i  rozwoju technologicznego, wyznaczają standardy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia. Stanowią punkt odniesienia w międzynarodowym handlu żywnością, zapewniając jednocześnie ochronę zdrowia konsumentów. Wybrane dokumenty, które mogą być pomocne w czasie pandemii, zostały zamieszczone również w nowej w zakładce na stronie.

Wpływ pandemii na prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
Pandemia wywołana przez COVID-19 poważnie wpłynęła na harmonogram sesji zaplanowanych w 2020 roku oraz zmusiła do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie utrzymania dotychczasowego tempa prac nad normami i innymi tekstami kodeksowymi. Komitety ogólne i branżowe pozostały nadal aktywne w ramach powołanych elektronicznych grup roboczych. Inne organy, takie jak Komitet Wykonawczy i komitety koordynacyjne, organizują nieformalne wirtualne spotkania w celu wymiany poglądów na temat ciągłości działań Komisji Kodeksu Żywnościowego z uwzględnieniem najważniejszych wartości: współpracy, inkluzywności, przejrzystości oraz podejmowania decyzji na zasadach konsensusu.

Co jeszcze można znaleźć w zakładce COVID-19
Dodatkowo w nowej zakładce zamieszczono zestawienie sesji komitetów, których terminy posiedzeń zmieniły się z powodu pandemii. Informacje są na bieżąco aktualizowane.
Nowa zakładka posiada również sekcję Aktualności, która zawiera komunikaty o zmianach terminów poszczególnych sesji komitetów, jak również informacje o odbytych spotkaniach online, czy też wywiady dotyczące wyzwań w czasach pandemii.  
Ciekawie zbudowana została prawa strona nowej sekcji tematycznej, która znajduje się pod ikonami do serwisów społecznościowych. Zamieszczone są tam artykuły, materiały informacyjne i graficzne, podcasty, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz serie informatorów, jak również  linki do stron FAO i WHO, na których znajdują się dodatkowe informacje dotyczące COVID-19.
Zapraszamy do odwiedzania strony Kodeksu – http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematic-areas/covid-19/en/