Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Cydr i perry zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Cydr i perry zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie resortu finansów, które zakłada wprowadzenie czasowego (do 31 grudnia 2024 r.) zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości. O takie zwolnienie apelowali wcześniej polscy sadownicy i branża winiarska.

„Zmiana jest uwzględnieniem postulatów i oczekiwań nie tylko branży winiarskiej ale również polskich sadowników, którzy jako główne przyczyny niskiego zainteresowania produkcją cydru z własnych jabłek wskazują regulacje prawne, które ograniczają opłacalność produkcji cydru w Polsce, m.in. zbyt wysokie stawki akcyzy i obowiązek oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy” – wskazuje resort finansów.

Ministerstwo podkreśla, że tymczasowe zwolnienie  dla producentów cydru i perry jest zbieżne z dotychczasowymi działaniami. Przykładowo, w 2022 r. wprowadzono ułatwienia dla działalności w zakresie wyrobu/rozlewu cydru i perry przez małe firmy.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zakłada czasowe (do 31 grudnia 2024 r.) zwolnienie przedmiotowych wyrobów z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Jak zapewnia resort finansów, pozwoli to też administracji i służbom kontrolnym na odpowiednią analizę rynku – szczególnie w kontekście zrównania konkurencyjności cydru i perry z wyrobami cydropodobnymi na bazie piwa, wzrostu produkcji takich wyrobów oraz zachowania szczelności systemu znaków akcyzy.

Resort finansów szacuje, że zwolnienie może dotyczyć w praktyce ok. 570 podmiotów zobowiązanych do oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2374).

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.

www.podatki.biz