Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Czy prezes UOKiK bezprawnie podejmuje interwencje dotyczące przewagi kontraktowej? Chodzi o kwestię interesu publicznego

Czy prezes UOKiK bezprawnie podejmuje interwencje dotyczące przewagi kontraktowej? Chodzi o kwestię interesu publicznego

Nowa ustawa o przewadze kontraktowej wprowadziła szerszy katalog zakazanych praktyk, za które prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może pociągać do odpowiedzialności poszczególne podmioty. Problem w tym, że nadal musi zostać spełniony warunek celu ochrony interesu publicznego. Zdaniem Marii Kanak, radcy prawnego, w niektórych przypadkach interwencji szefa urzędu może nie być spełniany taki wymóg.

W grudniu 2021 r. weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o przewadze kontraktowej z 2016 r. Nowa ustawa stanowi implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Jej głównym celem, podobnie jak wcześniej obowiązujących przepisów, jest eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych wymierzonych np. w rolników, czy dostawców produktów do dużych sieci handlowych.

Nowa ustawa zawiera szeroki katalog zachowań, które ustawodawca uznał za zakazane. To m.in. anulowanie przez nabywcę zamówienia w czasie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; zwrot przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów, bez zapłaty za te produkty lub za ich unieszkodliwianie, a także żądanie przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji. Poza tym prezes UOKiK może uznać za zakazane praktyki związane z pobieraniem opłat przez sieci od dostawców lub polityką rabatową. To tzw. katalog szary – praktyki nie są odgórnie zakazane, ale można je zakwestionować.

– O ile nowa ustawa zawiera szerszy katalog nazwanych praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową i doprecyzowuje kwestie związane z istnieniem przewagi kontraktowej, to nie zmieniła się zasada działania prezesa UOKiK, w szczególności regulacja, z której wynika, że działania podejmowane przez niego w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, mają być podejmowane w celu ochrony interesu publicznego – tłumaczy Maria Kanak, radca prawny.

Czy prezes UOKiK powinien zawsze interweniować?

Podkreśla, że dotychczas, na podstawie wcześnie obowiązującej ustawy zostało wszczętych 16 postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, w wyniku których wydanych zostało 10 decyzji dotyczących nieuczciwych praktyk. Łączne kary finansowe wyniosły ponad 800 mln zł. Prezes UOKiK Tomasz Chróśtny cały czas pozostaje aktywny w obszarze przewagi kontraktowej, a kolejne raporty z badania uczestników łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych wskazują, że należy spodziewać się kolejnych interwencji.

Stawia jednak pytanie, czy wszystkie te interwencje są prawidłowe. Jej zdaniem niekoniecznie. Przywołuje tu wyrok 31 maja tego roku, który dotyczył firmy Appol, której zarzucono wydłużanie terminów płatności za dostarczone owoce i nałożono na nią karę w wysokości 1 672 416,53 zł (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie sygn. akt XVII AmA 21/21).

www.wiadomoscihandlowe.pl