Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Czy to początek poważnych problemów systemu znakowania Nutri-Score w UE. Sytuacja we Włoszech, Hiszpanii i Francji

Czy to początek poważnych problemów systemu znakowania Nutri-Score w UE. Sytuacja we Włoszech, Hiszpanii i Francji

5 postępowań we Włoszech

Urząd ds. Konkurencji i Rynku (Agcm, włoski urząd antymonopolowy) informuje, że w dniu 22 listopada wszczął pięć dochodzeń w sprawie stosowania systemu Nutri-Score przez włoskie firmy GS Spa, Carrefour Italia Spa, Pescanova Italia Srl i Valsoia SpA, francuskie: Regime Dukan Sas i Diet Lab Sas, angielskie: Weetabix Ltd. oraz niemiecką firmę zajmującą się produkcją słodyczy. Urząd wszczął również dochodzenie przeciwko właścicielowi francuskiej aplikacji Yuka, która ma na celu ocenę produktów spożywczych opartą w dużej mierze na systemie Nutri-Score i dostarcza propozycje produktów alternatywnych.

W systemie etykietowania Nutri-Score – wyjaśnia Urząd Antymonopolowy – produkty spożywcze są podzielone na pięć kategorii, w oparciu o punktację obliczoną za pomocą złożonego algorytmu, który od całkowitej wartości obejmuje elementy niekorzystne (energia, nasycone kwasy tłuszczowe, cukry proste, sód) oraz korzystne (procent owoców, warzyw, roślin strączkowych i oleistych, błonnika, białka). Pokarmy z bardzo niskimi wynikami, a więc z przewagą elementów korzystnych, są przypisywane do kategorii A (zielona), a te z najwyższymi wynikami przypisywane są do kategorii E (czerwona).

Władze podkreślają obawy, że etykieta NutriScore, a także wyniki i oceny dostarczane przez aplikację, przy braku odpowiednich ostrzeżeń, są błędnie postrzegane jako bezwzględne oceny zdrowotności danego produktu, w oderwaniu od ogólnych potrzeb konkretnej osoby  (dieta i styl życia), oraz ilości i częstotliwości spożycia w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Wynika z tego, że konsument może być nakłaniany do przypisywania produktom pozytywną oceną etykiety NutriScore lub oceną aplikacji Yuka, właściwości zdrowotnych, a tym samym do bezpodstawnego wychwalania skutków zdrowotnych wynikających z jego wyboru.

Wreszcie w przypadku aplikacji Yuka, zdaniem włoskiego organu ochrony konkurencji, kryterium, na podstawie którego dobierane i proponowane są alternatywy dla konsumenta, nie są jasne.

Hiszpański senat wzywa rząd do zaprzestania wdrażania oznakowania Nutri-Score

Senacka Komisja Zdrowia i Konsumpcji zatwierdziła pod koniec października 28 głosami za i jednym wstrzymującym się wniosek Ludowej Grupy Parlamentarnej (Grupo Parlamentario Popular) wzywający rząd do zaprzestania wdrażania systemu Nutri-Score jako procedury oznaczania wartości odżywczej do czasu pojawienia się europejskiego zharmonizowanego systemu mającego na celu uniknięcie niepewności dla firm w sektorze spożywczym i dezorientacji wśród konsumentów.

Rzecznik ludowców, Juan María Vazquez, podczas obrony wniosku, który został przegłosowany zgodnie z warunkami poprawki uzgodnionej z Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (Partido Socialista Obrero Espanol – PSOE) wzywał rząd do promowania przed Komisją Europejską przyjęcia zharmonizowanego systemu, który promuje żywność, która składa się na dietę śródziemnomorską, zabezpiecza chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne, a zatem nie przyjmuje ani nie reguluje żadnego obowiązkowego systemu etykietowania na poziomie krajowym, dopóki wspomniany system nie zostanie wdrożony.

Hiszpańska Partia Ludowa przedstawiła również tę inicjatywę w imieniu tysięcy średnich i małych producentów żywności, którzy z niepewnością spoglądają w przyszłość, a także konsumentów, którzy ich zdaniem, podobnie jak pierwsza grupa są również bardzo zaniepokojeni.

W swoim wystąpieniu Juan María Vazquez podkreślił, że nie podlega dyskusji, że żywność powinna zawierać oznaczenie wartości odżywczej, jednak tym co budzi wątpliwości i obawy czy system Nutri-Score jest najbardziej odpowiedni dla naszego hiszpańskiego stylu życia i nawyków żywieniowych i czy nie nadszedł czas, aby go uregulować.

Jak podkreśla wiele produktów spożywczych wchodzących w skład diety śródziemnomorskiej jest niedostatecznie ocenianych przez ten algorytm. Wśród produktów wymienił ser, szynkę lub oliwę z oliwek. Jednocześnie produkty takie jak chipsy lub hamburgery z sieci fast food czy też słodzone napoje ocenianie przez system jako zdrowe. Rodzi to ryzyko błędnych decyzji zakupowych konsumentów.

Sytuacja we Francji

Francuski minister rolnictwa Julien Denormandie wezwał w czwartek do przeglądu metodologii systemu etykietowania Nutri-Score i zapewnienia, że ​​jeśli zostanie on przyjęty na szczeblu europejskim, to nie będzie krzywdzący dla produktów francuskich w tym serów PDO..

Przemawiając na kongresie congres de lAssociation Nationale des Elus de la Montagne w Grand-Bornand (Haute-Savoie), minister podkreślił, że opcjonalny system etykietowania Nutri-Score, ustanowiony z inicjatywy rządu francuskiego w 2016 r. szczególnie wpływa na produkty górskie .

Metodologia Nutri Scora, bazująca na ilościach składników, skutkuje klasyfikacjami, które niekoniecznie są zgodne z nawykami żywieniowymi,  w tym sery ocenione są szczególnie słabo  – podkreślił.

Jak podkreśla Minister: Musimy zweryfikować metodologię, Nutri-Score jest bardzo ważny, musimy go bronić, ponieważ wynika on z potrzeb konsumentów do posiadania takich informacji. Ale poparcie dla  Nutri-Score na poziomie europejskim, musi być połączone z pewnością , że nie będzie konkurencji między różnymi produktami w stosunku do produktów francuskich. Pomysł wyłączenia produktów AOC (Appellation dOrigine Controlee) z Nutri-Score nie jest rozwiązaniem, biorąc pod uwagę mnożenie się aplikacji tego samego typu. Musimy zapewnić, że sama metodologia nie doprowadzi do złej oceny naszych serów i naszego ChNP.


www.foodfakty.pl