Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Czy wiesz co jesz? Zagadnienia związane z wyznaczaniem wartości odżywczej i interpretacją danych na etykiecie

Czy wiesz co jesz? Zagadnienia związane z wyznaczaniem wartości odżywczej i interpretacją danych na etykiecie

Wartość odżywcza artykułów żywnościowych jest zależna przede wszystkim od rodzaju produktu, natomiast w danej grupie asortymentowej jest uwarunkowana technologią wytworzenia, doborem odmian roślin i ras zwierząt, sposobem ich uprawy bądź hodowli, a także metodami przetwarzania i przechowywania. Nie możemy zapominać, iż służy do pokrycia potrzeb człowieka związanych z przemianami metabolicznymi i nie tylko.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek skąd taka konieczność etykietowania produktów?

Jest to uregulowane w Unii Europejskiej poprzez Sekcję 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 1169/2011 – to właśnie Artykuł 30 szczegółowo opisuje jakie elementy obejmuje obowiązkowa informacja o wartości odżywczej [1].

Obowiązkowo znakuje się wartością odżywczą:

  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • środki spożywcze, gdy w oznakowaniu podawane jest oświadczenie żywieniowe,
  • środki spożywcze, gdy w oznakowaniu podawane jest oświadczenie zdrowotne,
  • środki spożywcze z dodatkiem witamin i składników mineralnych,
  • inne środki spożywcze znakuje się dobrowolnie.

Podawanie informacji o wartości odżywczej nie jest obowiązkowe dla:

  • napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo,
  • żywności nieopakowanej,
  • w odniesieniu do środków spożywczych wymienionych w załączniku V RPEiR (UE) Nr 1169/2011.

Elementy obowiązkowe w informacji o wartości odżywczej:

  • wartość energetyczna,
  • zawartość: tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, w tym cukrów, białka, soli (w tym przypadku może być wymagana informacja o zawartości soli wynikającej wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu).

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl