Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Darmowe owoce nie są na sprzedaż, ani zamiast kupowanych

Darmowe owoce nie są na sprzedaż, ani zamiast kupowanych

ARR

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że otrzymywane w ramach bezpłatnej dystrybucji owoce i warzywa, przeznaczone do spożycia jako produkty świeże, powinny być dystrybuowane do odbiorców końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznacza to że:

  • Organizacja charytatywna – zobowiązana jest wykorzystywać otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty w swojej działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania. W prawodawstwie polskim podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące beneficjentów pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm).
  • Inne uprawnione jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne (tj. zakłady karne, szkoły, obozy wypoczynkowe dla dzieci, szpitale lub domy spokojnej starości) – zobowiązane są do zapewnienia, aby dystrybuowane przez nie owoce i warzywa przeznaczone były dla osób (podopiecznych) regularnie uczęszczających/ przebywających w danej placówce (np. dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych lub średnich, pensjonariusze domów spokojnej starości, szpitali itp.). Dystrybucja powinna przebiegać w sposób racjonalny w oparciu o możliwości konsumpcyjne podopiecznych danej placówki.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

Każda uprawniona organizacja charytatywna lub inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca odbiorcą owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji zobowiązana jest m. in. do:

  • przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
  • prowadzenia odrębnych ewidencji otrzymanych w ramach bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw oraz działań związanych z ich zagospodarowaniem.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 25.03.2015 roku