Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Długoterminowe trendy w światowym eksporcie jabłek

Długoterminowe trendy w światowym eksporcie jabłek

Anna Kitala, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

W ostatnim dziesięcioleciu światowy eksport jabłek nieznacznie się zwiększył. O ile jeszcze w latach 2005-2010 rósł dość dynamicznie, zwiększając się o 20% do ok. 8,5 mln t, o tyle w kolejnych 4 latach odnotowywano już  spadki w wolumenie handlu. W 2014 r. światowy eksport jabłek wyniósł 7,5 mln t i był o 6% wyższy niż w 2005 r. (na podstawie danych handlowych Organizacji Narodów Zjednoczonych Comtrade, opublikowanych na stronie WAPA).

Szacuje się, że obecnie przedmiotem handlu jest ok. 10-12% globalnej produkcji jabłek i udział ten pozostaje stosunkowo stabilny od kilkunastu lat.

Największym światowym eksporterem jabłek jest UE. W latach 2005-2014 eksport z Unii zwiększył się z 2,9 do 3,5 mln t rocznie, dzięki czemu udział tej grupy krajów w globalnym handlu wzrósł z 41% do 47%. Jednocześnie zwiększył się udział eksportu w zagospodarowaniu unijnej produkcji jabłek. Od lat liderami unijnego eksportu jabłek są Polska, Włochy oraz Francja, przy czym wśród tych trzech krajów największe wahania w wolumenie wywozu w poszczególnych latach obserwowano w Polsce.

Drugą grupę największych światowych eksporterów jabłek stanowią kraje azjatyckie, które odpowiadają za ok. 15-20% globalnej sprzedaży jabłek. Wśród nich wyróżniają się Chiny -lider w azjatyckim eksporcie. Eksport jabłek z Państwa Środka w analizowanym okresie kształtował się na poziomie ok. 800-1200 tys. t. Jednocześnie szybko rosły zbiory jabłek w tym kraju, które przeznaczane były na chłonny rynek wewnętrzny. Tym samym udział eksportu jabłek w chińskiej produkcji obniżał się.

Trzecim największym światowym eksporterem jabłek są kraje południowoamerykańskie, a wśród nich Chile, Argentyna i Brazylia. Szacuje się, że Ameryka Południowa odpowiada za ok. 12-15% globalnej sprzedaży jabłek.

Źródło: AgroTydzień z dnia 23.02.2016 roku