Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Do 30 października podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia

Do 30 października podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń za III kwartał 2019 r. w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.  Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne.

Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za III kwartał 2019 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 października 2019 r. Oświadczenia należy przesyłać bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne