Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Drugi pakiet nadzwyczajnych środków wsparcia rynku owoców i warzyw

Drugi pakiet nadzwyczajnych środków wsparcia rynku owoców i warzyw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 września 2014 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze, tymczasowe, nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw. Nowe uregulowania przewidują, że dodatkowa pomoc finansowa Unii będzie rozdysponowana na poszczególne państwa członkowskie w oparciu o ilości produktów eksportowanych w danym okresie do Rosji, pomniejszone o ilości, które zostały już zgłoszone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE).

W przypadku Polski wsparcie będzie przysługiwało do 18750 ton jabłek i gruszek łącznie. Ponadto, każde państwo członkowskie ma możliwość zdjęcia nadwyżek produkcyjnych z rynku w ilości 3000 ton dowolnych produktów spośród wskazanych w tych przepisach.

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje przepisy krajowe wdrażające powyższe rozporządzenie. Projekt przewiduje, że mechanizmem tym będzie administrowała Agencja Rynku Rolnego.

Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia działania w ramach tego mechanizmu będzie można składać do ARR po wejściu w życie stosownych przepisów krajowych.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 02.10.2014 roku