Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Duży popyt na koncentrat jabłkowy

Duży popyt na koncentrat jabłkowy

W sierpniu ostatnia cena referencyjna dla koncentratu jabłkowego wyniosła 1575 EUR/t, co oznacza wzrost o 10% rok do roku (r/r). Wysoka cena wynika z niższych zbiorów i zwiększonego popytu ze strony przetwórców. Według źródeł rynkowych oczekuje się, że te podwyższone ceny utrzymają się na podobnym poziomie przez cały wrzesień. 

W sierpniu Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Grusz (WAPA) opublikowało prognozę, z której wynika, że ​​zbiory jabłek w Europie w 2023 roku będą o 3% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosą 11,4 mln ton. Oczekuje się, że Polska, uznawana za największego producenta jabłek w Europie, odnotuje 11% spadek produkcji w porównaniu z rekordowymi zbiorami w roku poprzednim, wynoszącymi szacunkowo 4 miliony ton. Jednakże GUS podał szacunkowe zbiory na poziomie około 3 milionów ton, a źródła rynkowe sugerują, że rzeczywista produkcja prawdopodobnie będzie mieściła się gdzieś pomiędzy tymi dwoma szacunkami.

Na Ukrhttps://www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/13127-duzy-popyt-na-koncentrat-jablkowyainie zbiory jabłek wydają się obiecujące w przypadku odmian o wysokiej kwasowości, jednak trwający konflikt w regionie może stanowić wyzwanie logistyczne dla eksportu koncentratu. 

Szacuje się, że w Chinach produkcję koncentratu soku jabłkowego w roku gospodarczym 2022/23 wyniesie od 250 000 do 300 000 ton, co stanowi połowę zwykłej wielkości produkcji w typowym roku. Oczekiwania dotyczące produkcji na rok 2023/24 kształtują się na poziomie około 400 000 ton. Jednakże pomimo przewidywanego wzrostu produkcji w bieżącym roku gospodarczym handlowcy soków uważnie monitorują zdolność Chin do zaspokojenia światowego popytu na rynku charakteryzującym się ograniczonymi podstawami podaży i popytu.

www.e-sadownictwo.pl