Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > EIT Food ogłasza pierwszy Open Innovation Call w Europie Środkowo-Wschodniej

EIT Food ogłasza pierwszy Open Innovation Call w Europie Środkowo-Wschodniej

EIT Food RIS CEE Open Innovation Call jest dedykowany dla wnioskodawców z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy pracują nad stworzeniem zdrowszego i bardziej zrównoważonego systemu rolno-spożywczego
W sumie 1,5 miliona euro jest dostępne dla organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów w rolno-spożywczych łańcuchach dostaw w tym regionie
Organizacje mają czas na składanie wniosków do 5 czerwca 2023 r.

EIT Food ogłosił pierwszy Open Innovation Call w ramach Regionalnego Programu Innowacji (RIS) dla Europy Środkowej i Wschodniej, którego celem jest przyspieszenie innowacji w kierunku tworzenia pozytywnych zmian w systemie żywnościowym. EIT Food jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

Aplikacje są już otwarte, a organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej pracujące nad rozwiązaniem istotnych problemów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych, z którymi boryka się obecnie ten region, w tym:

 • Presja na łańcuchy dostaw żywności
 • Niskie inwestycje we własność intelektualną
 • Brak współpracy wewnątrz- i międzysektorowej
 • Potrzeba inwestycji w zrównoważony rozwój.

mogą otrzymać łącznie do 1,5 miliona euro!

EIT Food poszukuje propozycji projektów, które mają na celu wykorzystanie otwartych innowacji do wzmocnienia łańcuchów dostaw żywności, aby stały się one bardziej odporne i elastyczne, a także wspierały integrację uczestników systemu żywnościowego i zmniejszały negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko.

EIT Food RIS CEE Open Innovation Call ma na celu wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów, procesów i usług handlowych oraz osiągnięcie wpływu na misje:

 • Zdrowsze życie dzięki jedzeniu
 • System żywnościowy o zerowej emisji dwutlenku węgla netto
 • W pełni przejrzysty, sprawiedliwy i odporny system żywnościowy

Organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 750 000 euro na wprowadzenie swojej innowacji na rynek. Oprócz finansowania wybrani kandydaci będą mogli uzyskać dostęp do matchmakingu w celu znalezienia nowych partnerów w sektorze spożywczym.

 „W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, COVID-19 i trwającego wpływu kryzysu klimatycznego, Europa Środkowo-Wschodnia stanęła w obliczu bezprecedensowej presji na swój system żywnościowy w ostatnich latach. Jednocześnie jednak tętniąca życiem społeczność innowacyjna tego regionu ma wiele niewykorzystanych możliwości w zakresie wprowadzania nowych innowacji rolno-spożywczych, które mogą pomóc złagodzić zakłócenia w łańcuchu dostaw. EIT Food RIS CEE Open Innovation Call zapewni bardzo potrzebne wsparcie tym innowatorom, aby pomóc wprowadzić na rynek nowe rozwiązania rolno-spożywcze” – Marja-Liisa Meurice, dyrektor EIT Food CLC North-East

Zakres i podstawowe informacje:

Finansowanie jest dostępne dla wszystkich organizacji z następujących państw członkowskich UE: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji i krajów stowarzyszonych w programie Horyzont Europa: Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii oraz Ukrainy.

EIT Food zaprasza następujące konsorcja:

 • co najmniej 3 kwalifikujące się organizacje
 • zobowiązujące się do współpracy między 2 różnymi krajami, które są uwzględnione powyżej
 • reprezentujące co najmniej dwie strony trójkąta wiedzy (przemysł, środowisko akademickie, ośrodki badawcze)
 • z co najmniej jedną organizacją z sektora rolno-spożywczego ( producent żywności, handel detaliczny).

Każda z trzech organizacji musi być aktywnym uczestnikiem konsorcjum.

Maksymalne wsparcie dla każdego beneficjenta wynosi 750 000 EUR. Wnioski nie mogą wymagać finansowania dłuższego niż 24 miesiące. Dofinansowanie może pokryć do 70% kosztów projektu, a wnioskodawca może przeznaczyć do 30% na CAPEX potrzebny do wdrożenia innowacji.

Termin składania wniosków: do 5 czerwca 2023 r. o 23:59 CEST

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Ewa Karolewska

www.foodfakty.pl