Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek do Rosji i na Białoruś

Eksport jabłek do Rosji i na Białoruś

W latach 2007-2014 występowały znaczące zmiany w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Rosji. Po obowiązujących restrykcjach handlowych nałożonych przez stronę rosyjską w latach 2005- 2008, w kolejnych latach eksport produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego na rynek rosyjski zaczął dynamicznie wzrastać. Pomiędzy 2007 r. a 2013 r. eksport zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego wartościowo zwiększył się 5,7-krotnie (z 236,6 mln zł do 1 350,8 mln zł), a produktów pochodzenia roślinnego 6,5-krotnie (z 360,3 mln zł do 2 336,7 mln zł).

Na uwagę zasługują znaczne zmiany eksportu jabłek do Rosji i na Białoruś.

Ich eksport do Rosji wzrósł ilościowo z 31 tys. ton w 2007 r. do 676,8 tys. ton w 2013 r. Przy bardzo wysokiej produkcji jabłek w Polsce w 2014 r. (o 3,7% wyższej w stosunku do roku poprzedniego i o blisko 50% wyższej od średniej z lat 2006-2010), w okresie I-X.2014 r. odnotowano eksport w wysokości 401,8 tys. ton.

Eksport na Białoruś wzrósł z 44,6 tys. ton w 2007 r. do 144,9 tys. ton w 2013 r. (w okresie I-X.2014 r. odnotowano eksport w wysokości aż 208,6 tys. ton).

Źródło: www.sadownictwo.com.pl z dnia 02.02.2015 roku