Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek w sezonie 2016/17 wzrósł o 11%

Eksport jabłek w sezonie 2016/17 wzrósł o 11%

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas

Eksport ma istotne znaczenie dla polskiego rynku jabłek, ponieważ około jednej czwartej zebranych owoców trafia poza granice naszego kraju.

Jak wynika z danych Eurostat, eksport jabłek z Polski w sezonie 2016/17 wyniósł 1,09 mln t i był o 11% wyższy w porównaniu z poprzednim sezonem. W ujęciu wartościowym wzrost ten był jeszcze większy i wyniósł 13%. Taka wielkość eksportu była jedynie o 3% mniejsza, niż przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

Większość, bo 68%, polskich jabłek trafiło na rynek pozaunijny (746 tys. t), a na rynek UE jedynie 348 tys. t. Warto zaznaczyć, że eksport pozaunijny odnotował 24-procentowy wzrost, a eksport na rynek wewnętrzny Unii spadek o 9%.

Po wprowadzeniu rosyjskiego embarga, głównym odbiorcą jabłek z Polski, stała się Białoruś. W sezonie 2016/17 do naszego wschodniego sąsiada trafiło 504 tys. t tych owoców, czyli o 19% więcej niż przed rokiem. Drugim odbiorcą był Kazachstan, który zaimportował 78 tys. t, czyli aż o 43% więcej w relacji rocznej, i wyprzedził Rumunię. Zmniejszył się eksport do Rumunii (-0,5%) i Niemiec (-9%), czyli krajów które są naszymi głównymi unijnymi importerami jabłek. Istotnie wzrosło znaczenie Serbii, gdzie trafiło 46 tys. t jabłek, czyli o 22% więcej niż przed rokiem i o 127% więcej niż dwa lata temu. Tym samym Serbia stała się piątym odbiorcą tych owoców z Polski.

Zamknięcie dużego rynku zbytu, jakim była Rosja, przyczyniło się do dywersyfikacji kierunków eksportowych i w sezonie 2016/17 nasze jabłka trafiły aż do 75 krajów, podczas gdy przed wprowadzeniem embarga było ich 59.

Polskie jabłka trafiają na coraz bardziej odległe rynki afrykańskie, azjatyckie czy też na Bliski Wschód m.in. do: Egiptu, Jordanii, Indii, Mongolii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Wietnamu, a także Chin.

Zbiory jabłek w poprzednim sezonie były rekordowo wysokie (3,6 mln t wg GUS, 4 mln t wg TRSK), w związku z tym dostęp do surowca był czynnikiem wspierającym eksport. Wysoka podaż owoców na krajowym rynku ciążyła jednak na ich cenach.

Przeciętnie, według danych IERiGŻ, ceny skupu jabłek na eksport były o 6% niższe niż przed rokiem i średnio wyniosły 0,98 zł/kg.

Warto zaznaczyć, że Polska jest liderem w produkcji i eksporcie jabłek w Unii. Co drugie eksportowane z UE jabłko pochodzi z Polski, a co trzecie unijne jabłko produkowane jest w naszym kraju.

Źródło: AgroTydzień z dnia 26.09.2017 roku