Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek z Polski

Eksport jabłek z Polski

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Według danych Eurostat, w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu 2016/2017 wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł około 112 tys. t, co oznacza że zwiększył się o ponad 9% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego sezonu, jednak był o ponad 4% mniejszy niż średnio w ostatnich pięciu sezonach.

Istotnej zmianie uległa struktura kierunków eksportu. W omawianym okresie blisko 60% polskich jabłek trafiło na rynki pozaunijne, podczas gdy w poprzednim sezonie było to jedynie 23%. Oznacza to, że wywóz jabłek poza UE zwiększył się niemalże trzykrotnie z poziomu 24 tys. t w sezonie ubiegłym do 67 tys. t obecnie.

Wzrost ten w największym stopniu wynikał z blisko czterokrotnego zwiększenia wolumenu eksportu jabłek na Białoruś, którego poziom oceniany jest na 47 tys. t, w porównaniu z 12 tys. t w sezonie ubiegłym. Taka wielkość eksportu jest nawet o 80% większa w stosunku do sezonu 2014/15. Tegoroczne ożywienie w eksporcie do naszego wschodniego sąsiada może wynikać między innymi z niskich cen jabłek w kraju, a także ich większej dostępności, będącej konsekwencją rekordowych zbiorów.

Jednocześnie eksport wewnątrzunijny zmniejszył się o 43%, z poziomu 79 tys. t do 45 tys. t. Za spadek ten w największym stopniu odpowiedzialne były Niemcy, które w poprzednim sezonie były największym, zagranicznym odbiorcą polskich jabłek. W pierwszych czterech miesiącach tego sezonu eksport jabłek do Niemiec zmniejszył się do 13 tys. t, co oznacza ponad 44-procentowy spadek (-11 tys. t) . Istotnie zmniejszył się także wolumen eksportu na Litwę (-8 tys. t), Łotwę (-9 tys.  t) i do Czech (-2 tys. t).

Obecne tendencje w handlu zagranicznym jabłkami nie przesądzają jeszcze o tym, jak ostatecznie ukształtują się poziom i kierunki eksportu w bieżącym sezonie. O jego kształcie decydować będzie popyt w pierwszym półroczu bieżącego roku. Jednak obecna sytuacja, kiedy to możemy obserwować znaczne zwiększenie wywozu jabłek poza UE jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ w tym okresie to właśnie kraje pozaunijne odpowiadają za znaczną część polskiego eksportu jabłek.

Źródło: Agrodzień z dnia 10.01.2017 roku