Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek z Polski w okresie I-IV 2015 r.

Eksport jabłek z Polski w okresie I-IV 2015 r.

BGŻ BNP Paribas

W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku polski eksport jabłek wyniósł 462 tys. t i był o 20% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przyczyną spadku była przede wszystkim mniejsza sprzedaż do krajów pozaunijnych (spadek o 52% do 268 tys. t). Gdyby jednak wyłączyć ze statystyki Rosję, eksport do krajów trzecich z Polski zwiększyłby się aż o 47% w relacji rocznej. Zanotowano dość znaczny wzrost sprzedaży do krajów takich jak Białoruś (+15% do 158 tys. t), Egipt (+493% do 5,8 tys. t) czy też Kazachstan (+22% do 29,8 tys. t). Sporo jabłek trafiło również do Serbii (14,9 tys. t).

W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. dość wyraźnie zwiększyła się sprzedaż jabłek także do krajów Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że trafiło tam 194 tys. t. jabłek z Polski czyli o blisko 70% więcej niż przed rokiem. Największą dynamiką wzrostu wśród państw Wspólnoty charakteryzowała się sprzedaż jabłek na Cypr. Od stycznia do kwietnia br. eksport z Polski do tego kraju wzrósł do 17,2 tys. t, podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej kształtował się na poziomie zaledwie 83,5 t. Co ciekawe, dane Eurostatu dla Cypru nie wskazują na zwiększenie eksportu jabłek z tego kraju w analizowanym okresie.

Z kolei największy w ujęciu wolumenowym wzrost eksportu jabłek z Polski zanotowano w przypadku Litwy. Jeśli chodzi o ten kraj, trafiło tam 32,9 tys. t jabłek z naszego kraju, czyli o 323% więcej niż przed rokiem. Tym samym Litwa, z 17-procentowym udziałem w eksporcie, stała się największym unijnym odbiorcą jabłek z Polski w analizowanym okresie.

Niemcy zwiększyły zakupy z Polski o 13,9% do 31,6 tys. t. Ważnym kierunkiem sprzedaży jabłek z Polski stały się Czechy, do których eksport wzrósł o 96% do 19,2 tys. t.

Spośród znaczących kierunków zmniejszył się jedynie eksport do Wielkiej Brytanii (-49% do 2,3 tys. t), Holandii (-11% do 5,5 tys. t), a także Hiszpanii (-31% do 1,8 tys. t).

Warto zauważyć, że w samym kwietniu dynamika sprzedaży jabłek z Polski wyraźnie spowolniła. Dane Eurostatu wskazują, że w miesiącu tym Polska sprzedała na rynek białoruski 41,5 tys. t jabłek, czyli o 10% mniej niż rok wcześniej. Zanotowano także spadek wywozu jabłek do Niemiec o 33% do 3,5 tys. t. Gdyby nie wspomniany wzrost wywozu jabłek na Cypr oraz na Litwę łączny eksport z Polski do krajów UE-27 w kwietniu br. zmniejszyłby się o 7%.

Źródło: AgroTydzień z dnia 21.07.2015 roku