Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016

Eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Z danych Eurostatu wynika, że łączny eksport jabłek z Polski w sezonie 2015/2016 wyniósł 968 tys. t i był zbliżony do wolumenu sprzedaży tych owoców w sezonie 2014/2015 (966 tys. t). Zmieniła się jednak dość wyraźnie struktura geograficzna eksportu jabłek z naszego kraju.  Eksport na rynki Unii Europejskiej zmniejszył się o nieco ponad 22% do 364 tys. t, przy wzroście sprzedaży na rynki nieunijne o  21% do 603 tys. t. O eksporcie z Polski na rynki pozaunijne pisaliśmy szerzej w poprzednim wydaniu Agro Tygodnia. Warto jednak przypomnieć, że w poprzednim sezonie największym odbiorcą jabłek z Polski była Białoruś, a wolumen sprzedaży do tego kraju (423 tys. t) o 16% przewyższył ilość sprzedanych jabłek do krajów UE-28 łącznie.

Największym odbiorcą jabłek z Polski w UE-28 była Rumunia z wolumenem na poziomie 62,6 tys. t (wzrost o 28% r/r). Kraj ten wyprzedził tym samym Niemcy, które dotychczas były pierwszym unijnym rynkiem eksportowym dla polskich jabłek. Sprzedaż do Niemiec w minionym sezonie obniżyła się aż o 44% w relacji rocznej do poziomu niespełna 54 tys. t. Znaczny spadek odnotowała sprzedaż do krajów takich jak Litwa (-33%), Łotwa (-35%) czy tez Cypr (-80%), a które w poprzednim sezonie były czołowymi rynkami zbytu dla polskich jabłek.

jeśli chodzi o handel światowy to Polska była trzecim pod względem wolumenu eksporterem na świecie za Włochami (1,04 mln t) i Chinami (1,15 mln t, za USDA). 

Warto jednak przy tym zaznaczyć, że wartość polskiego eksportu jabłek jest wciąż relatywnie niska. Co prawda w minionym sezonie wyniosła nieco ponad 294 mln euro i była o 1,3% wyższa niż przed rokiem (o niewielkim wzroście zadecydowały wyższe r/r ceny jabłek w pierwszej części sezonu 2015/2016). Niemniej aż o 23 i 35% niższa niż odpowiednio dwa i trzy sezony wcześniej.

Źródło: AgroTydzień z dnia 19.09.2016 roku