Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport mrożonych malin

Eksport mrożonych malin

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Jak wynika z danych Eurostat eksport mrożonych malin (CN 081120) z Polski, w pierwszych czterech miesiącach sezonu 2016/17 (lipiec-październik) zwiększył się o 18% i wyniósł ponad 48 tys. t. Tym samym Polska stała się głównym dostawcą mrożonych malin na rynek unijny.

Nadal głównym odbiorcą mrożonych malin były Niemcy, gdzie w omawianym okresie z Polski wyeksportowano 16 tys. t, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wyraźnie, bo o 31% zwiększył się również eksport mrożonych malin do Belgii, gdzie w omawianym okresie trafiło 7 tys. t, wobec 5 tys. t w poprzednim sezonie. Większe zapotrzebowanie ze strony Belgii na mrożone maliny z naszego kraju wynika ze znacznego zmniejszenia dostaw tych owoców z Serbii. Mniejsza podaż mrożonych malin ze strony Serbii wynika między innymi z mniejszych zapasów i mniejszej produkcji malin w tym kraju w 2016 roku. Z danych Eurostatu wynika, że import serbskich mrożonek malinowych w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu zmniejszył się o 43%, do poziomu 2,8 tys. t. Oznacza to, że Polska stała się głównym dostawcą mrożonych malin na rynek belgijski.

Głównym, pozaunijnym importerem mrożonych malin z Polski pozostaje Białoruś, gdzie w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu wyeksportowano 5,7 tys. t tych owoców, czyli o jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu.

W bieżącym sezonie przetwórcy owoców mieli dostęp do tańszego, niż w roku ubiegłym surowca. W okresie od czerwca do października 2016 r. przeciętnie za kilogram malin kierowanych do przetwórstwa płacono o blisko 40% mniej niż w odpowiednim okresie 2015 roku. Wynikało to głównie z faktu większych, o ponad 56% zbiorów tych owoców w 2016 roku, w porównaniu z bardzo słabym rokiem 2015. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego zbiory malin w 2016 roku wyniosły około 125 tys. t, (a potencjalnie mogły być jeszcze większe), lecz nie wszystkie plantacje  zdążyły się odbudować po suszy, która miała miejsce w 2015 roku. Taki poziom zbiorów był tylko nieznacznie niższych od rekordowych zbiorów z 2014 r. (127 tys. t).

Niższe ceny surowca oraz wzrost wolumenu eksportu nieco rekompensują spadek cen mrożonych malin na rynku europejskim. Według danych Foodnews w styczniu br. za kilogram mrożonych malin z Polski (Poland IQF) średnio płacono 1,5 EUR, wobec 2,96 EUR w styczniu 2016 roku, co oznacza spadek o blisko 50%. Taki poziom cen sprawia, że polskie mrożonki są chętniej zamawiane przez unijnych kontrahentów. Dodatkowo w bieżącym sezonie na rynek unijny trafiło mniej mrożonych malin z Chile i Chin. Ponadto ceny mrożonych malin pochodzących z Chile, między innymi ze względu na słabszy kurs EUR wobec USD są droższe od mrożonek pochodzących z Polski. 

Źródło: AgroTydzień z dnia 07.02.2017 roku