Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport mrożonych owoców i warzyw

Eksport mrożonych owoców i warzyw

BGŻ BNP Paribas

Według danych Eurostatu w pierwszych siedmiu miesiącach br. eksport mrożonych owoców z Polski zwiększył się o 16% do 221 tys. t. Była to rekordowa od 2010 roku wielkość jeśli chodzi o ten właśnie okres. Wzrost eksportu możliwy był mimo obowiązującego embarga ze strony Rosji i przede wszystkim dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na rynku Unii Europejskiej.

Dane statystyki Unii Europejskiej wskazują, że wywóz tych produktów z Polski do UE-27 w okresie I-VII 2015 wyniósł 183 tys. t i był o 21% wyższy niż przed rokiem. Do krajów poza UE Polska wyeksportowała 37 tys. t mrożonek owocowych czyli o 2% mniej niż przed rokiem. Do wzrostu eksportu mrożonych owoców w największym stopniu  przyczynił się wzrost sprzedaży zagranicznej truskawek. Wyniósł on 80,4 tys. ton wobec 57,9 tys. t w analogicznym okresie przed rokiem (wzrost o blisko 39%). Był to największy wolumen jeśli chodzi o wywóz tych produktów od 2010 roku. Z jednej strony spowodowane było to wysoką produkcją w Polsce i relatywnie niskimi cenami na rynku UE. Z drugiej strony, wyższy popyt związany jest ze stałym ograniczaniem dostaw truskawek mrożonych z krajów pozaunijnych. Według danych Eurostatu import mrożonych truskawek z Chin do UE-28 w rozpatrywanym okresie zmniejszył się aż o 64% i wyniósł nieco ponad 5 tys. t. Ponadto o 7,5% do 50,2 tys. t obniżył się wolumen importu z Maroko.

Wysoką dynamiką wzrostu i także najwyższym poziomem w ostatnim 6-leciu charakteryzował się eksport mrożonych malin z Polski. Wyniósł on w rozpatrywanym okresie 36 tys. t i był o 20% wyższy niż przed rokiem. Wzrostowi sprzyjał wysoki popyt na mrożone maliny na rynku unijnym. Dostawy mrożonych malin spoza UE (w tym głównie z Serbii) wzrosły odpowiednio o 9,5% do 50,5 tys. t.

Jeśli chodzi o pozostałe, istotne kategorie – o 3% zmniejszył się eksport polskich mrożonych wiśni, co było związane z ograniczeniem eksportu na rynki pozaunijne (-11%). Nastąpiła jednak pewna kompensacja w przypływach handlowych mrożonymi wiśniami, polegająca na zmniejszeniu dostaw z Serbii na rynek unijny, co umożliwiło Polsce zwiększanie z kolei eksportu do Wspólnoty(+3%). Wg danych Eurostatu unijny import wiśni z Serbii w pierwszych siedmiu miesiącach br. wyniósł 13,8 tys. t i zmniejszył się o 14% w relacji rocznej.

Eksport mrożonych warzyw od stycznia do lipca br. był bardziej stabilny – wyniósł 246 tys. t i był zaledwie o 1,5% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Spadek eksportu był spowodowany głównie spadkiem wywozu na rynki poza UE, co wiązało się z wprowadzonym embargiem rosyjskim – o 36% do 53 tys. t. O blisko 16% do 193 tys. t wzrosła natomiast sprzedaż mrożonych warzyw do krajów Wspólnoty.

Źródło: AgroTydzień z dnia 27.10.2015 roku