Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Polska jest drugim, po Chinach, największym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) na świecie. Szacuje się, że około 87% wyprodukowanego w Polsce ZSJ przeznaczane jest na eksport.

Jak wynika z danych Eurostat w pierwszym półroczu bieżącego sezonu (lipiec-grudzień 2016 r.) eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Polski wzrósł o blisko 16% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 156,8 tys. t, wobec 135,4 tys. t w pierwszym półroczu poprzedniego sezonu.

Wzrost wolumenu eksportu napędzany był głównie przez zwiększenie wywozu koncentratu jabłkowego do Austrii, a także krajów pozaunijnych.

Do samej Austrii wyeksportowaliśmy aż o 78% więcej koncentratu jabłkowego. Tym samym kraj ten awansował na drugie miejsce wśród odbiorców ZSJ z wolumenem 19,5 tys. t w pierwszej połowie sezonu 2016/2017, wobec 10,9 tys. t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

Od wielu lat głównymi odbiorcami zagęszczonego soku jabłkowego są kraje Unii Europejskiej, jednak w pierwszej połowie bieżącego sezonu 2016/2017 ich udział nieznacznie zmniejszył się z 92% do 89%.

Niemcy nadal pozostają głównym odbiorcą polskiego koncentratu jabłkowego, niemniej w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego sezonu eksport do naszego zachodniego sąsiada zmniejszył się o ponad 7% do poziomu 71,7 tys. t, podczas gdy w odpowiednim okresie ubiegłego sezonu wyniósł on 77,3 tys. t.

Trzecim, co do wielkości importerem zagęszczonego soku jabłkowego z naszego kraju w omawianym okresie była Holandia, która zakupiła 12,2 tys. t, czyli o 52% więcej niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku.

Niepokojący wydaje się fakt istotnego spadku eksportu koncentratu jabłkowego do Wielkiej Brytanii, gdzie jeszcze w pierwszej połowie poprzedniego sezonu 2015/2016 wysłaliśmy 13,7 tys. t ZSJ, zaś w bieżącym sezonie 10,4 tys. t, co oznacza spadek aż o 24%.

Wśród krajów pozaunijnych głównymi odbiorcami ZSJ w pierwszej połowie sezonu 2016/2017 były takie kraje, jak: Rosja, Stany Zjednoczone i Meksyk. Eksport ZSJ do Rosji wyniósł 6,0 tys. t i był o 6% wyższy w relacji rocznej. Z kolei wolumen eksportu do Stanów Zjednoczonych wzrósł aż o 187% z 2,0 tys. t do 5,6 tys. t.

W bieżącym sezonie polscy eksporterzy podbili kolejne pozaunijne rynki zbytu, w tym m.in Meksyk, RPA, Turcję, czy też Izrael.

Wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego widoczny był nie tylko w ujęciu ilościowym, ale i wartościowym. Z danych Eurostat wynika, że wartość eksportu koncentratu jabłkowego z Polski w analizowanym okresie wyniosła 159,09 mln EUR, czyli o 18% więcej w ujęciu rocznym. Przeciętna cena jednostkowa kilograma ZSJ eksportowanego do krajów UE wynosiła 1,02 EUR, zaś eksportowanego poza UE ukształtowała się na poziomie 0,96 EUR/kg.

Źródło: AgroTydzień z dnia 04.04.2017 roku