Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Eksport ZSJ z Polski

Eksport ZSJ z Polski

Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Z danych Eurostat wynika, że w pierwszych 11 miesiącach sezonu 2015/2016 (lipiec 2015 – maj 2016) sprzedaż zagraniczna zagęszczonego soku jabłkowego z Polski wyniosła niespełna 240 tys. t i była o 17% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Na spadek eksportu przełożyła się głównie mniejsza sprzedaż koncentratu soku jabłkowego poza Unię Europejską – o 73% do 17,5 tys. t. Jej główną przyczyną był spadek popytu na rynku północnoamerykańskim. Z danych statystyki unijnej wynika, że łącznie do USA i Kanady Polska w analizowanym okresie wyeksportowana niespełna 3 tys. t koncentratu wobec 39 tys. t przed rokiem. Polska mogła zwiększyć sprzedaż zagraniczną dzięki mniejszej produkcji i wyższych cenach koncentratu z Chin, które znacznie ograniczyły wywóz koncentratu na rynek Stanów Zjednoczonych w sezonie poprzednim.

Sprzedaż zagraniczna soku zagęszczonego z Polski w drugim kwartale 2016 r. zaczęła jednak przyspieszać. Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu i maju br. wyeksportowana z Polski 48,8 tys. t koncentratu – o 5,6% więcej niż przed rokiem. Było to szczególnie widoczne biorąc pod uwagę rynek UE (wzrost o 25%).

Jeśli chodzi o produkcję zagęszczonego soku jabłkowego, IERiGŻ-PIB w czerwcu br. szacował, że  w sezonie 2015/2016 ukształtowała się ona na poziomie 325 tys. t – takim samym jak w sezonie poprzednim. Biorąc pod uwagę mniejszy r/r eksport koncentratu można oczekiwać, że jego zapasy na rynku krajowym na początku sezonu 2016/2017 są zatem wyższe niż przed rokiem. Będzie to prawdopodobnie jeden z elementów kształtowania się krajowej podaży zagęszczonego soku jabłkowego w sezonie 2016/2017. Ta może być wyższa z uwagi na przewidywany tegoroczny wzrost podaży jabłek w kraju (wg GUS o ok. 10%) i może oddziaływać w kierunku spadków cen jak również wzrostu sprzedaży zagranicznej z Polski. Oczekuje się, że przy większej podaży jabłek do przetwórstwa, ich ceny w sezonie 2016/2017 ukształtują się na stosunkowo niskim poziomie.

Decydujące dla sytuacji po stronie eksportu koncentratu jabłkowego z naszego kraju w sezonie 2016/2017 będą jednak czynniki popytowe. Można oczekiwać, że wyższe niż w sezonie poprzednim będzie zapotrzebowanie na koncentrat na rynku unijnym. Wynikać on może z niższych r/r zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej poza Polską. Dość ważnym czynnikiem może być tu wyjątkowo niska produkcja na Węgrzech które są drugim, po Polsce (dane dla 2015 r.), eksporterem netto koncentratu jabłkowego spośród krajów UE.

Eksport ze strony rynku północnoamerykańskiego uzależniony będzie natomiast od podaży w Chinach. Istotny dla sprzedaży zagranicznej będzie również poziom cen na rynku unijnym, wspierany wciąż korzystnymi relacjami dolara amerykańskiego wobec euro.

Źródło: AgroTydzień z dnia 16.08.2016 roku